Na sprzedaż wystawiono 10-letnie obligacje opiewające na 5 mld euro, w odpowiedzi potencjalni nabywcy zaoferowali łącznie ponad 15 mld. Inwestorów zachęciła wysoka stopa odsetek, wynosząca 6,25 proc. rocznie - prawie dwa razy więcej niż w przypadku analogicznych obligacji niemieckich.

Greckie ministerstwo finansów liczy na to, że sytuacja będzie się normalizować, pozwalając na zmniejszanie oprocentowania kolejnych emisji. Tegoroczne potrzeby kredytowe Grecji szacuje się na ponad 50 mld euro.