Wynik odsetkowy grupy GETIN wyniósł 977,53 mln zł wobec 1017,71 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 442,57 mln zł wobec 241,54 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Spółka nie podała danych za sam IV kw. 2009 r. Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 229,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 443,31 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 88,75 mln zł zysku netto wobec 4,54 mln zł straty rok wcześniej.

GETIN jest notowany w indeksie największych spółek warszawskiej giełdy WIG20.