Według nieaudytowanych danych, po trzech kwartałach zysk netto banku wyniósł 61,5 mln zł, a zysk brutto 76,4 mln zł. "Cały 2009 rok był wyjątkowo trudny dla sektora finansowego. Choć w drugiej połowie roku obserwowaliśmy na rynku zdecydowaną poprawę, głównie dzięki wzrostowi przychodów z tytułu odsetek i prowizji, nasz końcowy wynik jest niższy od przyjętych założeń" - powiedział prezes Jacek Bartkiewicz, cytowany w komunikacie.

Bank podał, że negatywny wpływ na wynik w 2009 rok miała przede wszystkim intensywna wojna depozytowa zdecydowanie obniżająca uzyskiwane marże na depozytach oraz istotne wydatki na rozwój sieci placówek. Bank zwiększył bazę depozytową o 8 proc. w porównaniu z 2008 r. do 19,6 mld zł na koniec 2009 r. Wartość kredytów wzrosła o 7,2 proc. w skali roku do 18,3 mld zł. Udział należności objętych utratą wartości w portfelu brutto na koniec grudnia wyniósł 5,8 proc.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 462 mln zł, a wynik z tytułu opłat i prowizji sięgnął 248 mln zł. Od początku 2008 roku bank otworzył 68 nowych placówek, w tym w samym 2009 roku - 38, zwiększając sieć do 326 placówek. Na koniec 2009 roku bank prowadził 549 tys. rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, a dostęp do bankowości internetowej miało ponad 206 tys. klientów indywidualnych. Liczba wydanych kart płatniczych w tym czasie wyniosła 537 tys.

Na koniec grudnia 2009 roku bank posiadał fundusze własne na poziomie 2,17 mld zł. Współczynnik wypłacalności wyniósł 11,6 proc.