BOŚ

Bank Ochrony Środowiska (BOS) podpisał umowę linii kredytowej na okres 15 lat z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB) wartości 50 mln euro. Wartość umowy w złotych wynosi 193 mln 870 tys. wg kursu NBP z 8 marca 2010 r. Środki z linni kredytowej przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego. Kredyt będzie wykorzystany w transzach.

Gant

Gant Development przydzielił całą pulę 3.223.580 akcji zwykłych na okaziciela serii N z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Stopa redukcji zapisów dodatkowych wyniosła 96,27 proc. Cena emisyjna wynosiła 15 zł. Wartość przeprowadzonej subskrypcji to 48,4 mln zł. Łączna wysokość kosztów emisji akcji serii N wyniosła 433,9 tys. zł. >>>>

Alma

Analitycy DM IDM SA obniżyli rekomendację dla Almy do "trzymaj" z "kupuj", pozostawiając na niezmienionym poziomie 39,40 zł wycenę akcji. Raport został sporządzony 1 marca przy rynkowej cenie 35,9 zł za jeden papier Alma. Podczas poniedziałkowego zamknięcie za jedną akcję spółki inwestorzy płacili 36,88 zł.

GTC

W raporcie z 1 marca, analitycy DM IDM SA podnieśli rekomendację dla GTC do "trzymaj" ze "sprzedaj", utrzymali jednocześnie cenę docelową akcji na poziomie 22,1 zł. Rekomendację wydano przy rynkowej cenie 21,5 za jedną akcję. W poniedziałek papiery GTC zamknęły handel kursem 22,89 zł.

Bank Millennium

1 marca, w comiesięcznym raporcie, analitycy DM IDM SA podnieśli zalecenia dla Banku Millennium do "kupuj" z "trzymaj", utrzymując wycenę akcji na poziomie 4,7 zł. Rekomendację wydano przy rynkowej cenie 3,9 zł za jedną akcję. W poniedziałek na zamknięciu sesji na warszawskiej giełdzie jeden papier spółki kosztował 4,05 zł.

Teta

W raporcie z 1 marca, analitycy DM IDM SA obniżyli rekomendację dla akcji Teta. Obecnie analitycy zalecają "trzymaj", podczas gdy wcześniejsza rekomendacja brzmiała "kupuj". Obniżyli także cenę docelową dla akcji spółki z 13,2 zł do 12 zł. Raport sporządzono gdy na warszawskiej GPW cena walorów Tety wynosiła 12 zł. W poniedziałek na zamknięciu sesji akcje spółki warte były 10,76 zł.

Oponeo.pl

W raporcie z 1 marca, analitycy DM PKO BP podtrzymali rekomendację "kupuj" dla akcji Oponeo.pl., podnosząc jednocześnie cenę docelową z 6,9 zł do 7,37 zł za jedna akcję. Raport sporządzono przy rynkowej cenie 5,93 zł. W poniedziałek na zamknięciu sesji na warszawskiej giełdzie jeden papier spółki kosztował 6,06 zł.

W ocenie analityków DM PKO BP kurs akcji Oponeo.pl jest niedowartościowany. Dokonali oni wyceny spółki metodami porównawczą i DCF. Na podstawie wyceny porównawczej wartość jednej akcji spółki kształtuje się na poziomie 6,98 zł. Z wyceny na bazie modelu DCF walory Oponeo.pl warte są 8,13 zł.

Bogdanka

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) sprzedało 46,7 proc. akcji spółki Lubelski Węgiel Bogdanka za łączną kwotę 1,1 mld zł. Walory kopalni zakupiły otwarte fundusze emerytalne po cenie 70,5 zł za akcję. >>>>

BZWBK

Analitycy Millennium Domu Maklerskiego, w raporcie z 2 marca, podtrzymali rekomendację "akumuluj" dla Banku Zachodniego WBK. Podwyższyli także, o 2,9 proc. cenę docelową akcji. Obecnie analitycy wyceniają walory BZWBK na 196,9 zł, wobec 191,4 zł wcześniej. Raport sporządzono gdy za jedną akcję BZ WBK inwestorzy płacili 174,4 zł.

Uzasadniając wydaną rekomendację analitycy zauważają, że obecnie bank jest notowany przy wskaźniku P/E na lata 2009/10 na poziomie 14,4 i 12,8, przy medianie 18,5 i 14,2. Ponadto na utrzymanie zalecenia "akumuluj" miały wpływ także: bezpieczny wskaźnik kredyty/depozyty (84 proc.), pozwalający na dalszy rozwój akcji kredytowej, wysoki współczynnik wypłacalności (prawie 13 proc.), oddalający ryzyko kolejnej emisji akcji, a także ogłoszenie przez spółkę planów wypłaty dywidendy za 2009 rok (4 zł, DY - 2,3%).

Analitycy DI BRE, w raporcie z 3 marca, podwyższyli rekomendację dla akcji BZWBK z "trzymaj" do "akumuluj" i podnieśli cenę docelową do 204,5 zł z 195,4 zł. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 180,0 zł, natomiast na zamknięciu wtorkowej sesji 183,5 zł.

"Solidne wyniki 2009 roku, bezpieczny poziom współczynnika wypłacalności (13%), bezpieczny bufor płynności (kredyty/depozyty 84%) dają potencjał do dalszej poprawy zysków w BZ WBK. Bank zamierza utrzymać pozytywną różnicę między przyrostem kosztów i przychodów. W 2009 roku wskaźnik koszty/przychody spadł do 50%, w tym rok oczekujemy spadku do 48%. Uważamy, że uda się zbliżyć do poziomu prawie 1 mld zł zysku netto w 2010 (prognoza podniesiona o 13%)" - czytamy w raporcie.

Wyższa prognoza to skutek obniżenia zakładanych odpisów na kredyty. Sytuacja na rynku nieruchomości powoli stabilizuje się, bank tworzył dość wysokie rezerwy na kredyty detaliczne w 2009 roku. P/E'10 dla BZ WBK wynosi 13, co daje 17% dyskonta do mediany dla innych banków.

"Jednocześnie bank w 2009 roku osiągną ROE na poziomie 16,2%, stając się liderem pod tym względem wśród pokrywanych banków, wyprzedzając jednocześnie Pekao i PKO BP" - czytamy dalej.

Lotos

Analitycy Domu Maklerskiego Millennium, w raporcie z 2 marca, podwyższyli rekomendację dla spółki Lotos do "neutralnie" z "redukuj". Podnieśli jednocześnie cenę docelową do 25,8 zł z 23,9 zł. W dniu wydania rekomendacji jedna akcja spółki kosztowała 27,5 zł.

Do wyceny akcji analitycy wykorzystali dwie metody. Opierając się na metodzie DCF, oszacowali wartość Lotosu na 3 mld 377 mln zł, co oznacza cenę jednej akcji na poziomie 26,0 zł. Z metody porównawczej wynika, że paliwowa spółka warta jest 2 mld 905 mln zł, czyli 25,5 zł na akcję. Obie metody mają równe wagi, dlatego średnia wycena jest na poziomie 3 mld 141 mln zł, czyli 25,8 zł na 1 akcję.

Paged

W raporcie z 2 marca, analitycy Millennium DM utrzymali rekomendację "kupuj" dla akcji Paged z ceną docelową 34,8 zł za akcję. W dniu wydania rekomendacji rynkowa cena akcji Paged wynosiła 22,5 zł.

Paged podał dobre wyniki za IV kw. 2009 roku, które na poziomie zysków okazały się nieznacznie wyższe od oczekiwań analityków. Rezultaty spółki zostały osiągnięte przy bardzo istotnym korzystnym wpływie kilku zdarzeń jednorazowych (przeszacowanie nieruchomości, rozwiązanie rezerw), ale nawet po ich wyłączeniu ocena analityków jest nadal pozytywna.

Integerpl

Analitycy DM IDM SA, w raporcie z 1 marca, obniżyli rekomendację dla akcji Integer (INTEGERPL) do "trzymaj" z "kupuj", utrzymując na niezmienionym poziomie 51,3 zł cenę docelową akcji. W dniu wydania rekomendacji za akcje Integerpl płacono 54,7 zł, czyli o 6,6 proc. więcej niż wynosi wycena analityków.

Warimpex

Austriacka spółka inwestycyjno-deweloperska Warimpex Finanz und Beteiligungs AG, UBM oraz firma zarządzająca hotelami Vienna International otworzyły hotel marki 'angelo' w Katowicach. Czterogwiazdkowy hotel, wyposażony w 203 pokoje i osiem sal konferencyjnych, jest szczególnie przygotowany na potrzeby osób podróżujących służbowo, często odwiedzających Katowice. Wartość inwestycji wynosi 30 mln euro.

Budimex

Budimex podpisał z prywatnym inwestorem krajowym umowę na wybudowanie Centrum Konferencyjno-Hotelowego o wartości 97 mln zł netto. Termin rozpoczęcia ustalono do 10 dni od uzyskania przez inwestora prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Inwestycja ma zakończyć się po 18 miesiącach od daty rozpoczęcia robót.

Qumak-Sekom

Qumak-Sekom (QUMAKSEK) wygrał przetarg organizowany przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na dostawę, instalację, i konfigurację przełączników sieci LAN. Wartość oferty złożonej przez spółkę to 1,3 mln zł. Przetarg był zorganizowany według procedury otwartej. Złożono w nim tylko jedną ofertę.

Elektrotim

Spółka Elektrotim (ELEKTROTI) chce wypłacić dywidendę z zysku za 2009 r. "Akcjonariusze powinni dostawać wynagrodzenie w postaci dywidendy, która powinna być płacona co roku. Wypłata z zysku za 2009 r. może być na porównywalnym poziomie jak przed rokiem." – powiedział Andrzeja Diakuna, prezesa spółki. Z zysku za 2008 r. Elektrotim wypłacił 0,6 zł dywidendy na akcję, rok wcześniej było to 1 zł dywidendy na akcję.

Berling

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny akcji spółki Berling w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B. Oferta publiczna obejmuje łącznie 6.150.000 akcji spółki. Oferującym akcje Berling jest Erste Securities Polska.