Invest Remax pozyskał z prywatnej emisji 1,5 mln zł, oferując 3,75 mln akcji po 0,4 zł za sztukę.

Zakres działania spółki Invest Remex obejmuje badania hałasu, projektowanie ekranów i osłon akustycznych wraz z dostawą materiałów i kompleksowe wykonawstwo. W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego przedsiębiorstwo oferuje natomiast systemy barier przeciwolśnieniowych oraz osłony przeciwśniegowe.

W 2009 roku przychody spółki wyniosły 9,2 mln zł. W 2010 roku przychody wzrosnąć mają do 18 mln zł, a w 2011 roku do ponad 35 mln zł. Spółka podała, że negocjuje nowe kontrakty o wartości 40 mln zł.