O godzinie 13:45 akcje Petrolinvest (PETROLINV) zyskiwały ponad 30 proc. przy 101 mln zł obrotów. W tym samym czasie szeroki indeks WIG wzrastał o prawie 1,1 proc.

Największy od 15 miesięcy wzrost jest spowodowany przyznaniem spółce przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju kredytu w wysokości 50 mln dolarów. Jak pisze agencja Bloomberg, ostatni taki skok spółka zanotowała w grudniu 2008 roku.

Od rekordowych dołków, na których spółka znalazła się 11 lutego (13,37 zł za akcję), jej walory wzrosły o ponad 83 proc. Obecnie za akcję inwestorzy płacą 24,55 zł.

Kontrolowany przez miliardera Ryszarda Krauzego Petrolinvest zamierza przeznaczyć otrzymany kredyt na dalsze poszukiwania złóż ropy w Kazachstanie. Według przewidywań mediów, za inwestycją EBOR-u pójdą następne banki i fundusze, a łączna kwota dofinansowania spółki może sięgnąć 100 mln USD.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku Petrolinvest miał 323,35 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 31,30 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 55,15 mln zł wobec 171,88 mln zł.