Według nieoficjalnych informacji gazety giełdy, udział EBOR-u w akcjonariacie Petrolinvestu, po konwersji należności na akcje spółki, może wynieść 15,5 proc. Przy założeniu, że cena jednej akcji wyniesie 35 zł. Tyle bowiem jesienią 2009 r. za walory spółki płaciło kilku inwestorów instytucjonalnych, którzy objęli łącznie prawie 1,5 mln akcji Petrolinvestu.

Porozumienie z EBOR-em to zwieńczenie około półtorarocznych starań Petrolinvestu o pieniądze z tej instytucji. Cała kwota ma być przeznaczona na prace geologiczno-wiertnicze w Kazachstanie.