"Szacujemy, że deficyt sektora finansów publicznych w 2009 roku wyniósł ok. 7% PKB" - powiedział Rostowski podczas "Forum Bankowego".

W przyjętej na początku lutego przez rząd na aktualizacji programu konwergencji zapisano - w podstawowym scenariuszu - że deficyt sektora rządowego i samorządowego wyniósł w 2009 r. 7,2% PKB, zaś w tym roku obniży się do 6,9%, a w przyszłym roku - do 5,9% i w 2012 r. - do 2,9%.