Zarząd spółki nie był w stanie uzupełnić w terminie podanym przez sąd braków we wniosku o ogłoszenie upadłości i odstąpił od uzupełniania styczniowego wniosku, licząc jednocześnie na jego zwrot. W lutym Kolastyna zapowiedziała opracowanie i złożenie nowego, kompletnego i "opartego na rzeczywistym stanie faktycznym" wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

Kolastyna poinformowała również, że trwają rozmowy na temat ewentualnej restrukturyzacji zobowiązań wobec wierzycieli o charakterze kluczowym z punktu widzenia możliwości kontynuowania działalności gospodarczej oraz negocjacje z potencjalnymi inwestorami wyrażającymi chęć dokapitalizowania firmy.