Ronson

Firma deweloperska Ronson Europe miała 8,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2009 roku wobec 0,59 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 11,72 mln zł wobec 0,22 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 38,36 mln zł wobec 13,57 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 21,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 15,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 116,31 mln zł wobec 77,35 mln zł.

Fortis Bank Polska

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła Program postępowania naprawczego dla Fortis Banku Polska (FORTISPL)", który ma być realizowany do końca 2012 r. i ma doprowadzić do osiągania dodatnich wyników finansowych oraz poprawa głównych wskaźników ekonomicznych. Bank złożył program naprawczy w KNF 16 grudnia 2009 roku. >>>>

Gant

Gant Development prognozuje osiągnięcie w 2010 r. 58,61 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej przy przychodach w wysokości 312,76 mln oraz wzrost wyniku netto do 108 mln zł przy 427,28 mln zł przychodów w 2011 roku.

Spółka oczekuje, że zysk netto grupy kapitałowej wyniesie 61,2 mln zł w 2010 roku i 113,11 mln zł w 2011 r. Przychody z działalności deweloperskiej wyniosą 259,61 mln zł w 2010 r i 325,31 mln zł w 2011 r. Z kolei przychody z działalności budowlanej wyniosą odpowiednio 23,63 mln zł i 57,15 mln zł.

Grupa Lotos

Grupa Lotos obniżyła w 2009 roku koszty o 252,5 mln zł dzięki realizacji tzw. "pakietu antykryzysowego". Dodatkowo wartość zawieszonych lub zaniechanych inwestycji w 2009 r. wyniosła 470,1 mln zł.

Jednocześnie spółka poinformowała, że wartość zawieszonych lub zaniechanych wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2009 rok wyniosła 470,1 mln zł przy pierwotnych założeniach pakietu antykryzysowego na poziomie około 220 mln zł.

CEZ

Grupa energetyczna CEZ rozpoczęła rokowania "przed złożeniem ofert" z uczestnikami przetargu na budowę kolejnego etapu elektrowni jądrowej Temelin.

Farmacol

Analitycy Erste Group, w raporcie z 10 marca, podnieśli rekomendację do "redukuj" wobec "sprzedaj", podwyższając jednocześnie dwunastomiesięczną cenę docelową akcji spółki farmaceutycznej Farmacol z 35,0 zł do 38,0 zł. W dniu sporządzenia raportu jedna akcja Farmacolu warta była 40,21 zł.

Delko

W raporcie z 4 marca, analitycy Domu Maklerskiego AmerBrokers, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla akcji Delko od zalecenia "kupuj". Pierwsza wycena papierów dystrybutora chemii gospodarczej wyniosła 16,6 zł za jedna akcję. Rekomendację wydano gdy na warszawskiej giełdzie akcje Delko kosztowały 12,65 zł.

Analitycy DM AmerBrokers oczekują wzrostu przychodów w 2010 roku o około 100 mln zł. Mają na to wskazywać podpisane przez spółkę kontrakty na działalność handlową w segmencie artykułów higienicznych, kosmetycznych i chemii gospodarczej. Kalkulacje te nie uwzględniają planowanych przejęć, na które spółka ma przeznaczone 10,6 mln zł z 14,25 mln zł, które pozyskała z emisji akcji.

W analizie przyjęto stały, 5 procentowy wzrost przychodów w latach 2011-2015. Natomiast nieco gorszy od prognozowanego wyniki w 2009 roku analitycy tłumaczą, przyjęciem przez spółkę zbyt ambitnych celów, nie biorących pod uwagę kryzysowego rok w branży.

Torfarm

Analitycy Erste Group, w raporcie z 10 marca, obniżyli rekomendację do "trzymaj" z "kupuj" dla akcji spółki farmaceutycznej Torfarm. Cena docelowa także została obniżona. Obecna wycena jest na poziomie 75,0 zł, podczas gdy wcześniej było to 95,0 zł za akcję. W dniu wydania rekomendacji za jeden walor Torfarm trzeba było zapłacić 70,0 zł.

W uzasadnieniu analitycy zwracają uwagę na słabsze od oczekiwanych przepływy finansowe z działalności operacyjnej, które doprowadziły do wyższego zadłużenia netto na koniec 2009 r., co ma wpływ na niższe oczekiwania na następne lata, czego konsekwencją jest obniżenie rekomendacji.

Pegas

Analitycy Ereste, w raporcie z 10 marca, podwyższyli rekomendację dla akcji spółki Pegas do "akumuluj" z "trzymaj", podwyższając także cenę docelową do 75,97 zł z 53,82 zł poprzednio. Raport został wydany gdy na warszawskiej GPW cena akcji Pegas wynosiła 66,7 zł.

PGF

Analitycy Erste Group podtrzymali cenę docelową akcji Polskiej Grupy Farmaceutycznej (PGF) na poziomie 26,0 zł i rekomendację ‘sprzedaj, wynika z raportu z 10 marca, odtajnionego w czwartek. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję PGF inwestorzy płacili 45,98 zł.

"Po opublikowanych wynikach za IV kwartał, podtrzymujemy naszą cenę docelową akcji na poziomie 26,0 zł i naszą rekomendację ‘sprzedaj'"- podano w raporcie.

Stalprodukt

W raporcie z 5 marca, analitycy Millennium DM podwyższyli rekomendację spółki Stalprodukt do "redukuj" ze "sprzedaj", z jednoczesnym obniżeniem o 13 proc. ceny docelowej. Obecna wycena jest na poziomie 364 zł, podczas gdy wcześniej było to 418,2 zł. Raport wydano przy rynkowej cenie akcji STALPROD 452 zł.

Według analityków Stalprodukt wchodzi w najsłabszy okres od 5 lat. W ich ocenie w I kwartale 2010 r. spółka zarobi tylko 35-40 mln zł, co oznacza spadek o 48-54 proc. w ujęciu rocznym. Największy wpływ na pogorszenie wyników ma spadek cen blachy transformatorowej oraz umocnienie się złotego względem euro.

PKN Orlen

PKNOrlen nie zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy z zysku za 2009 rok, poinformował w czwartek wiceprezes Orlenu ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk.

Trzy największe związki zawodowe działające w PKN Orlen weszły w czwartek w spór zbiorowy z zarządem spółki w sprawie podwyżek płac w 2010 r. Zarząd deklaruje gotowość do rozmów. W spór zbiorowy weszły: Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" PKN Orlen, Międzyzakładowy Związek Branżowy PKN Orlen oraz Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego PKN Orlen. Związki zapowiadają, iż w razie niepowodzenia dalszych negocjacji, podejmą działania przewidziane w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, do strajku włącznie. Zarząd deklaruje gotowość do rozmów, zastrzegając, iż w obecnej sytuacji ekonomicznej nie może spełnić dotychczasowych postulatów płacowych.

BRE Bank

BRE Bank notuje dynamiczny wzrost depozytów detalicznych w stosunku do IV kw. 2009 roku. W 2009 roku BRE pozyskał 480 tys. nowych klientów i 5,1 mld zł depozytów. Odpisy netto w 2009 wyniosły 1,09 mld zł i były ponad czterokrotnie większe niż rok wcześniej, z czego 656,5 mln zł w segmencie korporacyjnym i 440 mln zł w segmencie detalicznym.

Atlas Estates

Firma deweloperska Atlas Estates (ATLASEST) planuje rozpoczęcie trzech projektów mieszkaniowych w o łącznej wartości około 300 mln zł w 2010 roku. Planowane inwestycje to: Diamond Apartments na Mokotowie, Capital Art Apartments III na Woli oraz Zielono na Żoliborzu. Wszystkie projekty znajdują się w Warszawie, a wartość każdego z nich szacowana jest na ok. 100 mln zł.

Atlas Estates monitoruje rynek pod kątem rozpoczęcia budowy biurowca HPO w Warszawie za ok. 200 mln zł. Spółka rozmawia o współpracy przy tym projekcie z potencjalnymi partnerami. >>>>

Orco Property Group

Paryski Sąd Handlowy zdecydował o wydłużeniu procedury ochronnej dla Orco Property Group (ORCOGROUP) o kolejne trzy miesiące, do 25 czerwca 2010 roku. >>>>

Kolastyna

Zarząd spółki Kolastyna, producenta kosmetyków, złożył w czwartek w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia nowy wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. >>>>

Petrolinvest

Petrolinvest (PETROLINV) planuje do końca roku wydobywać w Kazachstanie 2 tysiące baryłek ropy dziennie. "Planujemy do końca roku rozpocząć wydobycie na koncesji Emba Jug Nieft ok. 2 tysięcy baryłek dziennie" - powiedział PAP podczas Finansowego Forum Paliw Płynnych prezes Petrolinvestu Paweł Gricuk. Dodał, że ropa może być później sprzedawana Chinom i Rosji.


Grupa PZU

Grupa PZU porozumiała się ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych. Grupa planuje zwolnić do 20 listopada 2010 roku 2.079 osób. Restrukturyzacja zatrudnienia obejmie łącznie 6,65 tys. pracowników. Porozumienie przewiduje znacznie korzystniejsze warunki odejścia dla zwalnianych pracowników niż te które w podobnych sytuacjach przewiduje polskie prawo, podała spółka. PZU planuje przeprowadzić ofertę publiczną w maju. >>>>