W porównaniu do poprzednich sześciu miesięcy wartość transakcji wzrosła o 17 proc. – podaje bank centralny Australii, który zebrał dane z Australii, USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i Singapuru. Na tych rynkach dokonuje się 60 proc. wszystkich handlowych operacji walutami na całym świecie.

„Tak znaczny wzrost obrotów pozostaje w zgodzie z poprawą sytuacji w światowej gospodarce oraz warunków na rynkach finansowych od początku 2009 roku” – napisali w swoim raporcie Crystal Ossoliński i Andrew Zurawski, analitycy międzynarodowego wydziału centralnego banku Australii.

Poprawa dotyczy obrotu na wszystkich instrumentach, a szczególnie mocne odbicie zanotowano na rynku spotowym i kontraktów – podkreślono w raporcie. 

„Jednym z czynników wiodących się do ożywienia obrotów na tych instrumentach jest odrodzenie się handlu międzynarodowego z kryzysowej zapaści na początku 2009 roku” – napisali analitycy.

Obroty na rynku spotowym i kontraktów terminowych w Australii podskoczyły aż o 66 proc., co stanowi największy wzrost w porównaniu z innymi regionalnymi rynkami. Po części jest to odzwierciedlenie ostrego dźwignięcia się w górę handlu międzynarodowego Australii w końcu 2009 roku.