„Gdy brakuje pieniędzy, zawsze jest dużo fantazjowania”- powiedział o pomyśle stworzenia EFW Mersch. Propozycje tego typu padły w związku z zachwianiem stabilności strefy euro spowodowanej kłopotami Grecji. Mersch przypomina, że dyskusje na temat EFW odbywały się już w 1999 roku i póki co nie widzi powodu, by do nich wracać.

Mersch to trzeci członek rady EBC, który wyraził swoje zastrzeżenie dotyczące idei utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego. Juergen Stark uważa, że byłoby to sprzeczne z fundamentami unii walutowej, a Axel Weber stwierdził, że nie popiera instytucjonalizacji pomocy z powodu nagłych wypadków.