"Rok 2009 okazał się podobny do poprzedniego zarówno pod względem liczby, jak i łącznej wartości transakcji" - powiedział dziennikarzom szef zespołu M&A w KPMG Corporate Finance Krzysztof Klamut. Z raportu firmy KPMG i serwisu DealWatch (należącego - podobnie jak agencja ISB - do grupy Euromoney) wynika, że w 2009 r. liczba transakcji wzrosła o 8 do 556.

Łączna wartość transakcji fuzji i akwizycji w 2009 r. tylko nieznacznie spadła i wyniosła 8 522 mln euro wobec 8 538 mln euro rok wcześniej. Te dane dotyczą jednak tylko transakcji, których wartość ujawniono. Analitycy szacują jednak, że łączna wartość wszystkich transakcji była dużo wyższa. "Praktyka pozwala nam oszacować, że teoretyczna wartość wszystkich transakcji wyniosła ok. 12 mld euro" - powiedział szef zespołu badań M&A w DealWatch Jakub Siekierzyński. Analityk zaznaczył jednak, że na stan polskiego rynku fuzji i akwizycji w 2009 r. mogło mieć wpływ m.in. osłabienie złotego. Mogło ono sprawić, że polskie spółki były stosunkowo tańszym celem akwizycyjnym dla firm międzynarodowych.

Liczba transakcji utrzymała się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego m.in. w związku ze spadkiem wycen transakcyjnych. Z raportu wynika, że w 2009 r. współczynnik wartości transakcji do wartości sprzedaży przedsiębiorstwa wynosił 0,8-1,2x wobec 1,1-1,4x rok wcześniej. Stosunek wartości transakcji do EBITDA spadł do 8,2-9,2x wobec 10,1-10,9x przed rokiem. Wskaźnik wartości transakcji do wartości księgowej spadł natomiast do 1,6-2,0x wobec 2,2-2,6x w 2008 r. Siekierzyński podkreślił, że wartość polskiego rynku fuzji i akwizycji w 2009 r. stanowiła ok. jednej trzeciej wartości całego rynku środkowoeuropejskiego - zarówno pod względem liczby transakcji, jak i ich wartości.

W 2010 r. wzrost wartości polskiego rynku M&A może być nie tylko efektem poprawy sytuacji gospodarczej, ale również prywatyzacji. "Biorąc pod uwagę plany prywatyzacyjne rządu można byłoby się spodziewać z samych tylko sprzedaży prywatyzacyjnych ok. 30 mld zł w 2010 r." - powiedział Klamut, dodając, że w 2009 r. rząd nie zrealizował wszystkich planów prywatyzacyjnych. Według Siekierzyńskiego, w 2010 r. rząd w tym roku będzie bardziej zdeterminowany, żeby te plany zrealizować. Zdaniem analityków, polskie firmy będą zwiększały swoją aktywność akwizycyjną zarówno w kraju, jak i zagranicą. Ze względu na stan rozwoju rynku i jego potencjał, obok Polski "gwiazdą" regionu może być Rumunia.