Dziś Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu polskiego PKB w 2010 r. z 2,2% do 2,5 – 3,0%. Ekonomiści banku argumentowali swoją decyzję lepszą od oczekiwań kondycją światowej gospodarki i wzrostem inwestycji w kraju. Bank Światowy w bieżącym roku przekaże Polsce trzecią i ostatnią transzę pożyczki rozwojowej, której łączna wartość wynosi 1 mld euro. Pożyczka ta została przyznana nam w 2008 r. jeszcze przed wybuchem kryzysu i ma na celu wspieranie reform strukturalnych w naszym kraju.

Dziś na rynek nie napłynęło zbyt wiele danych makroekonomicznych. Jedynie z USA poznaliśmy tygodniowe dane z rynku pracy oraz odczyt bilansu handlowego. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w USA wyniosła na przestrzeni tygodnia 462 tys. i nie odbiegała znacząco od prognoz na poziomie 460 tys. Bilans handlu zagranicznego natomiast wykazał w styczniu mniejszy od oczekiwań deficyt – wyniósł on 37,3 mld dolarów, wobec przewidywań na poziomie 41,0 mld USD.

Dane te zgodnie z oczekiwaniami nie wywarły większego wpływu na rynek eurodolara. Kurs EUR/USD pozostawał w wąskim przedziale 1,3620 – 1,3670, zwierającym się w szerszym kanale wahań, w którym para ta przebywa już od prawie miesiąca. Większej zmienności można spodziewać się jutro, kiedy to na rynek, po całym tygodniu pod znakiem ubogiego kalendarza makro, napłynie sporo istotnych danych z USA i Eurolandu.