Grad zaprezentował kilkudziesięciu francuskim biznesmenom w paryskiej siedzibie MEDEF - głównej organizacji francuskich pracodawców - ofertę prywatyzacyjną spółek Skarbu Państwa.

Szef resortu skarbu powiedział PAP, że najwięcej pytań przedsiębiorców dotyczyło polskiego sektora elektroenergetycznego. "Widać, że zainteresowanie biznesu francuskiego jest bardzo duże" - zaznaczył Grad, nie podając jednak szczegółów możliwych inwestycji. Zauważył, że francuskie firmy nie tylko wyrażają chęć udziału m.in. w programie prywatyzacji polskich elektrociepłowni, ale także deklarują swoje "zaangażowanie w realizację projektów (elektrowni) atomowych w Polsce".

Grad dodał, że w czasie czwartkowej rozmowy francuscy przedsiębiorcy wykazali także duże zainteresowanie polską ofertą prywatyzacyjną w "sektorze transportowym, chemicznym i finansowym". Szef resortu skarbu poinformował, że podczas wizyty w Paryżu spotka się także indywidualnie z przedstawicielami "dużego biznesu", m.in. koncernów energetycznych - GDF Suez i EDF.

Według wstępnych danych Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Paryżu, Francja była w ubiegłym roku trzecim inwestorem w Polsce - za Holandią i Niemcami. Generalnie skumulowany kapitał zaangażowany przez spółki francuskie na koniec ubiegłego roku szacuje się na 15 mld euro.

Główne obszary inwestycji francuskich na rynku polskim to: telekomunikacja, przemysł (m.in. Thompson, Alstom, Vivendi, Michelin) oraz wielkie sieci dystrybucyjne (Auchan, Carrefour, Casino itd.). W mniejszym stopniu francuski kapitał jest obecny w Polsce w takich dziedzinach jak energetyka, budownictwo, hotelarstwo czy rolnictwo.

Resort skarbu w ramach "Planu prywatyzacji 2008-2011" chce sprywatyzować ponad 800 spółek w wielu sektorach przemysłu. Prywatyzacja ma przynieść budżetowi państwa łącznie blisko ponad 9 miliardów euro. Niektóre kluczowe projekty prywatyzacji dotyczą energetyki. MSP planuje m.in. znaleźć branżowego inwestora dla Energi, a także sprzedać poprzez giełdę pakiet akcji w Polskiej Grupie Energetycznej. Także w tym roku do inwestorów ma trafić pakiet akcji energetycznego koncernu Tauron.