Podczas uroczystości z okazji zakończenia działalności RPP II kadencji (2004-2010), za zasługi dla bankowości RP zostali odznaczeni: dr Halina Wasilewska-Trenkner, Stanisław Nieckarz oraz profesorowie: Jan Czekaj, Dariusz Filar, Marian Noga, Stanisław Owsiak, Mirosław Pietrewicz, Andrzej Sławiński, Andrzej Wojtyna.

"Okres, w którym przyszło działać Radzie drugiej kadencji, był niezwykle trudny. Był to okres wchodzenia do Unii Europejskiej. Były bardzo dobre momenty wysokiego wzrostu gospodarczego, ale również momenty słabsze. W końcowej fazie tej kadencji był to również okres kryzysu" - podkreślił prezes NBP.

"Mieliśmy do czynienia z różnymi wyzwaniami, które były poza kontrolą instrumentów polityki monetarnej - "szoki surowcowe", zmiany na rynku paliwowym, kwestie cen żywności. Największym jednak wyzwaniem był kryzys, którego wszyscy się spodziewali od lat, który był zapowiadany wcześniej przez wielu analityków, ale jak zwykle to bywa, wszystkich zaskoczył. W tym trudnym okresie wszyscy wypełniliśmy swoje zadanie. Rada drugiej kadencji zdała ten ważny i trudny egzamin" - zaznaczył Skrzypek.

Listy do członków RPP II kadencji skierowali prezydent Lech Kaczyński i premier Donald Tusk. "Rada Polityki Pieniężnej jako organ Narodowego Banku Polskiego należy do znaczących instytucji państwa w naszym ładzie ustrojowym (...). Minęło 12 lat, odkąd Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła swoją działalność. Z perspektywy 12-letnich doświadczeń widać, że tego rodzaju rozwiązanie ustrojowe, służące bezpieczeństwu i stabilności polityki pieniężnej w naszym kraju oraz skupiające wokół tego zadania wybitnych ekspertów ekonomicznych, okazało się cennym dokonaniem transformacji" - napisał prezydent w liście odczytanym przez szefa Kancelarii Prezydenta Władysława Stasiaka.

L.Kaczyński zaznaczył, że "dzięki dalekowzrocznym i pragmatycznym decyzjom Rady, udało się w Polsce utrzymać inflację na niskim poziomie, w granicach celu inflacyjnego". "W ostatnich latach swojej kadencji Rada działała w warunkach szczególnych. Wyzwaniem stał się globalny kryzys finansowy i gospodarczy, którego skutki dotknęły również Polskę. Jednak nawet pod presją tych trudnych okoliczności udało się odnieść sukcesy, które zasługują na uznanie, zwłaszcza na tle wyników innych państw. Mimo perturbacji na rynkach finansowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej i na całym świecie, zachowano stabilność kursu walutowego" - napisał w liście prezydent. Podkreślił, że "dzięki posiadaniu własnej waluty, udało się nam przetrwać kryzys w sposób mniej dla nas dotkliwy, aniżeli miało to miejsce w strefie euro".

W liście odczytanym przez podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adama Jassera, szef rządu zaznaczył, że "głęboki kryzys finansowy na świecie był dla odchodzącej Rady, jak i rządu, wielkim wyzwaniem". "Polska, także dzięki odchodzącej Radzie, poradziła sobie, prowadziła w tym czasie skuteczną politykę. Obecna faza wychodzenia z kryzysu stawia przed nową Radą i rządem nowe, często bardziej skomplikowane wyzwania. Trzeba zapewnić polskiej gospodarce warunki do zrównoważonego i szybkiego wzrostu przy utrzymującej się dużej niepewności, niestabilnych rynkach finansowych i braku prostych recept. Z tego względu, bardziej niż kiedykolwiek, ważna jest harmonijna współpraca pomiędzy Radą Polityki Pieniężnej i Narodowym Bankiem Polskim - a rządem" - napisał premier.

16 lutego prezydent L. Kaczyński powołał troje członków Rady Polityki Pieniężnej trzeciej kadencji: Zytę Gilowską, Adama Glapińskiego oraz Andrzeja Kaźmierczaka, którzy zastąpili kończących 18 lutego swoje kadencje Dariusza Filara, Andrzeja Sławińskiego oraz Andrzeja Wojtynę. 9 lutego Sejm powołał do RPP Annę Zielińską-Głębocką, która zastąpiła Stanisława Nieckarza. 8 stycznia Sejm wybrał do RPP Andrzeja Bratkowskiego oraz Elżbietę Chojnę-Duch, którzy zastąpili Jana Czekaja i Mirosława Pietrewicza. Jerzy Hausner, Andrzej Rzońca oraz Jan Winiecki, wybrani do RPP przez Senat 13 stycznia, zastąpili Mariana Nogę, Stanisława Owsiaka oraz Halinę Wasilewską-Trenkner.