"Getin Noble Bank SA w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 91/2009 z dnia 09 grudnia 2009 r. o znaczącej umowie nabycia 100 proc. akcji spółki GMAC Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zawartej pomiędzy emitentem oraz jedynym akcjonariuszem banku, tj. GMAC Inc. z siedzibą w Wilmington Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 08 marca 2010 r. o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez emitenta kontroli nad bankiem" - głosi komunikat banku.

O ziszczeniu się kolejnych warunków zawieszających transakcję (tzn. uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego) oraz o jej zamknięciu bank poinformuje osobnym komunikatem.

Na początku grudnia prezes Getin Holding Krzysztof Rosiński poinformował agencję ISB, że Noble Bank, który kupi 100 proc. akcji GMAC Bank Polska, liczy na kilkaset milionów złotych nowej sprzedaży kredytów rocznie dzięki temu przejęciu. Bank spodziewał się wówczas sfinalizowania transakcji, której wartość szacowana jest na ok. 120 mln zł, w II kw. 2010 roku.

GMAC Bank Polska udziela kredytów na detaliczny i hurtowy zakup nowych i używanych samochodów. Bank oferuje także pośrednictwo w ubezpieczeniach kredytów, wieloletnich ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz komercyjne usługi finansowe.