Getin Noble Bank

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie 100% akcji spółki GMAC Bank Polska przez Getin Noble Bank (GETINOBLE). >>>>

Unibep

Spółka budowlana Unibep podpisała umowę na budowę osiedla mieszkaniowego Bergheim Plass w Trondheim w Norwegii o wartości 35,85 mln zł brutto. Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie w standardzie 'pod klucz' dwóch budynków mieszkalnych. Budynki będą wykonane w technologii modułów drewnianych. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na maj 2011 r. Moduły zostaną wyprodukowane w Fabryce Domów w Bielsku Podlaskim.

Asseco Slovakia

Spółka informatyczna Asseco Slovakia (ASSECOSLO) miała 10,75 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 13,38 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 11,22 mln euro wobec 17,39 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 137,33 mln euro wobec 142,64 mln euro rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 12,32 mln euro zysku netto wobec 10,73 mln euro zysku rok wcześniej.

Asseco Slovakia planuje wypłatę dywidendy z zysku za 2009 r. W listopadzie prezes spółki Jozef Klein informował, że zarząd może rekomendować przeznaczenie na dywidendę ok. 40% zysku z 2009 r.

Asseco Slovakia miała w 2009 roku 10,75 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka zarobiła netto 12,32 mln euro.

Skonsolidowany portfel zamówień spółki informatycznej Asseco Slovakia na koniec stycznia miał wartość 89,42 mln euro.

Asseco BS

Spółka informatyczna Asseco Business Solutions (ASSECOBS) miała 22,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 24,12 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 26,76 mln zł wobec 28,69 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 156,20 mln zł wobec 168,42 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 22,43 mln zł zysku netto wobec 24,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Business Solutions (ASSECOBS) może przeznaczyć na dywidendę nawet cały zysk z 2009 r., wynika z piątkowych wypowiedzi przedstawicieli spółki. Zarząd przedstawi swoją rekomendację w przyszłym tygodniu, a w środę zaopiniuje ją rada nadzorcza spółki.

Przedstawiciele spółki poinformowali, że spółka dysponuje środkami finansowymi w wysokości 48,43 mln zł. W zeszłym roku akcjonariusze przeznaczyli na dywidendę 14,04 mln zł z zysku netto, wypłata wyniosła 0,42 zł na akcję.

Portfel zamówień spółki Asseco Business Solutions na 2010 r. (zanotowany na koniec IV kwartału 2009 r.) ma wartość 91,8 mln zł. Wartość zamówień ASSECOBS w sektorze systemów ERP wynosi 77,4 mln zł, a w sektorze "outsourcing" - 14,4 mln zł. Wartość zamówień outsourcingowych jest nieco niższa niż przed rokiem, ale firma zrezygnowała z części działalności w tym sektorze.

Gant

W raporcie z 4 marca, analitycy Domu Maklerskiego IDM SA podnieśli rekomendację dla akcji Gant z "trzymaj" do "kupuj". Ustalili także nową cenę docelową na podwyższonym poziomie 26,1 zł. Poprzednia wycena wynosiła i cenę docelową z 23,1 zł. W dniu wydania rekomendacji akcje Gant kosztowały 21,18 zł.

W ocenie analityków Gant najgorszy okres ma już za sobą. Udane emisje akcji i obligacji powinny wzmocnić spółkę i pomóc w zwiększeniu sprzedaży, co wraz z rozwojem geograficznym może pomóc spółce odzyskać pozycję lidera pod względem wolumenu sprzedaży mieszkań.

"Spółka uzyskała pozwolenie na realizację inwestycji w Warszawie, co będzie miało istotny wpływ na wyniki spółki w okresie 2011 - 2013. Waluacja Ganta jest obecnie atrakcyjna z szacowanym P/E 2011 na poziomie 5 wobec 13 dla konkurentów" - czytamy w raporcie.

PGNiG

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku, w raporcie z 5 marca, podnieśli rekomendację dla akcji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) do "kupuj" z "akumuluj", utrzymując jednocześnie cenę docelową na niezmienionym poziomie 4,11 zł. W dniu wydania rekomendacji rynkowa cena akcji wynosiła 3,55 zł.

"Zaprezentowane ostatnio przez zarząd bardzo dobre dane o sprzedaży za I kw. utrzymują nas w przekonaniu, że konsensusowe prognozy wyników dla spółki na rok 2010 są mocno niedoszacowane. W naszej opinii bardzo korzystne relacje taryfy i cen gazu importowanego mogą przyczynić się do pozytywnych zaskoczeń w segmencie obrotu" - czytamy w raporcie.

W drugim półroczu należy oczekiwać pogorszenia spreadów w tym zakresie, ale i tak jednostkowa strata na gazie z importu będzie niższa od średniej z ostatnich lat, nie wspominając o poziomach z przełomu 2008/09, kiedy PGNiG notowało najsłabsze wyniki, uważają analitycy DI BRE.

"Ewentualna podwyżka taryfy lub umocnienie złotego będą oznaczały potencjał podwyższenia naszej wyceny. Z uwagi na słabsze zachowanie kursu akcji w ostatnich tygodniach, podnosimy naszą rekomendację" - czytamy dalej.

Enea

W raporcie z 5 marca, analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku obniżyli rekomendację dla akcji spółki energetycznej Enea do "akumuluj" z "kupuj", a cenę docelową wyznaczyli na 21 zł.

"Wraz z finalizacją procesu sprzedaży pakietu MSP presja podażowa przestała infekować kurs Enei, co pozwoliło na częściowe zneutralizowanie dyskonta w wycenie spółki w relacji do sektora. Ze względu na wzrost notowań od wydania naszej rekomendacji o ponad 8%, obniżamy zalecenie" - czytamy w raporcie.

Analitycy DI BRE nadal podtrzymują opinię, iż inwestorzy mogą liczyć w przypadku Enei na poprawę wyników finansowych w tym roku w ujęciu r/r oraz na satysfakcjonującą dywidendę z zysku 2009.

"Kurs powinien być również wspierany przez kolejne miesięczne odczyty z PSE o dodatniej dynamice popytu na energię w Polsce" - czytamy dalej.

Dom Development

W raporcie z 5 marca, analitycy DI BRE obniżyli rekomendację dla akcji Dom Development (DOMDEV) do "trzymaj", a cenę docelową wyznaczono na poziomie 50,1 zł. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 51 zł.

"Przesłanie inwestycyjne w sektorze deweloperskim pozostaje bez zmian. Uważamy, że wyniki realizowane na nowych inwestycjach w 2011 roku mają szansę być lepsze, niż nasze oczekiwania. Kolejne inwestycje wprowadzane do oferty powodują, że wyniki sprzedaży mieszkań w Dom Development powinny się znacznie poprawiać" - czytamy w raporcie.

DI BRE wskazuje, że spółka nadal jest nadpłynna, wyborem nie jest czy budować, ale raczej jak dużo. Do zrealizowania prognoz biura brakuje rozpoczęcia projektów Derby 14, Górczewska i Winnica, a także kolejnego etapu Saskiej Kępy.

"Nie wykluczamy, że deweloper przekroczy nasze oczekiwania dotyczące wolumenu projektów wprowadzonych do oferty, zwracamy jednak uwagę, że transakcje nabycia gruntów (dywersyfikacja oferty) nie muszą być przeprowadzone szybko, poza tym spółka jest notowana z istotną premią do wartości aktywów. Uważamy, że premia za płynność w relacji do wycen innych deweloperów jest zbyt wysoka" - czytamy dalej.

Pekao SA

W raporcie z 5 marca, analitycy DI BRE podtrzymali rekomendację "trzymaj" i obniżyli cenę docelową akcji banku Pekao SA do 175,7 zł wobec 181,5 zł wcześniej. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję inwestorzy płacili 165,5 zł.

"Wyznaczamy cenę docelową na poziomie 175,7 zł za akcję (poprzednio 181,5 zł za akcję) i zalecamy trzymanie akcji w horyzoncie 9 miesięcy. Argumentem przemawiającym za inwestycję w Pekao jest dywidenda"- podano w raporcie.

W ocenie analityków DI BRE, Pekao SA wypłaci dywidendę na poziomie 80% zysków za 2009 rok, co uzasadnione jest najwyższym na rynku współczynnikiem wypłacalności (16,2%) i niskim wskaźnikiem kredyty/kapitały własne.

Elstar Oils

Przychody spółki spożywczej Elstar Oils (ELSTAROIL) z podstawowej działalności wyniosły 40,7 mln zł w lutym. Narastająco od początku 2010 roku wyniosły one 80,9 mln zł. Kwota ta stanowi wartość przychodów jednostkowych spółki bez uwzględnienia przychodów ze sprzedaży rzepaku.

W całym 2009 r. przychody wyniosły 525 mln zł. Kwota ta stanowi wartość przychodów jednostkowych spółki bez uwzględnienia przychodów ze sprzedaży rzepaku.

Fast Finance

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Fast Finance. Firma ubiega się o przeniesienie akcji z alternatywnego rynku nieregulowanego NewConnect na rynek równoległy GPW bez emisji akcji. Prospektem objętych jest 40 mln akcji serii B i 15 mln akcji C. >>>>
Narastająco w I-III kw. spółka miała ponad 3,5 mln zysku netto i 13,2 mln zł przychodów.

Elektrobudowa

W raporcie z 8 marca, analitycy Espirito Santo Investment obniżyli rekomendację dla akcji Elektrobudowy do "neutralnie" z "kupuj", obniżyli także cenę docelową. Obecna wycena wynosi 178,5zł za jedną akcję, podczas gdy poprzednia 220,6 zł. Rekomendacja została wydana przy rynkowej cenie akcji wynoszącej 167 zł. W czwartek na zamkniecie sesji za akcje ELBUDOWA inwestorzy płacili 171 zł.

Erbud

Analitycy Espirito Santo Investment, w raporcie z 9 marca, podnieśli rekomendację dla papierów Erbud do "neutralnie" ze "sprzedaj", podnosząc jednocześnie cenę docelową o 35 proc. do 56,2 zł. Poprzednia wycena była na poziomie 41,7 zł. W dniu wydania raportu walory Erbudu warte były 53 zł.

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku, w raporcie z 11 marca, utrzymali rekomendację "trzymaj" dla akcji Erbudu, podnosząc jednocześnie cenę docelową akcji do 54,6 zł z 53,5 zł. W dniu wydania rekomendacji rynkowa cena papierów Erbud wynosiła 52,1 zł.

Multimedia Polska

Analitycy Beskidzkiego Domu Maklerskiego, w raporcie z 9 marca, podtrzymali rekomendację "akumuluj" dla akcji Multimedia Polska (MMPPL), przy jednoczesnym podniesieniu ceny docelowej do 9,29 zł z 8,81 zł,. Rekomendacja została wydana przy cenie 8,50 zł.

Agora

W raporcie z 12 marca, Raiffeisen-Centrobank podwyższył rekomendację dla akcji Agora do "trzymaj" z "redukuj". Cena docelowa została wyznaczona na poziomie o ponad 18 proc. wyższym niż poprzednio. Obecnie analitycy wyceniają papiery Agory na 25,5 zł, podczas gdy wcześnie było to 20,8 zł. W piątek o 13.55 na warszawskiej giełdzie za jedna akcję płacono 25,1 zł.

Getin Holding

Raiffeisen-Centrobank obniżył rekomendację dla walorów Getin Holding do "trzymaj" z "kupuj", podnosząc jednocześnie 12-miesięczną cenę docelową do 10,8 zł z 10,5 zł. W piątek o 13.58 kurs akcji GETIN był na poziomie 10,07 zł.

Pozbud T&R

Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK, w raporcie z 4 marca, wyceniają Pozbud T&R między 5,3 zł a 6,0 zł za akcję w zależności od metody wyceny. DM BZ WBK jest oferującym w nowej emisji akcji spółki. Zapisy na akcje Pozbudu w Transzy Indywidualnej potrwają od 15 do 17 marca 2010 r.

Wycena metodą DCF określiła wartość spółki na 137 mln zł, co oznacza, że jedna akcja warta jest 6,0 zł. Z wyceny metodą porównawczą opartą o szacowane wskaźniki P/E oraz EV/EBITDA na lata 2009-2011 wynika, że cena jednej akcji wynosi 5,5 zł w przypadku wskaźnika P/E oraz 5,3 zł przy wycenie opartej na EV/EBITDA.

Analitycy podkreślili m.in., że dzięki inwestycjom w nowe technologie produkty spółki odznaczają się wysoką jakością, a także znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w budynkach historycznych oraz sakralnych. Ponadto Pozbud zamierza rozpocząć produkcję drzwi drewnianych wewnętrznych, dzięki czemu poszerzy portfolio produktów.

Budimex

Budimex podpisał umowę z gdańskim Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na rozbudowę węzła Karczemki w Gdańsku o wartości 152,92 mln zł netto. Prace rozpoczną się do 30 dni od daty podpisania umowy i potrwają do 15 maja 2012 r.

Hydrobudowa Gdańsk

Hydrobudowa Gdańsk ma obecnie portfel zamówień o wartości 200 mln zł. Z szacunków wynika tegoroczne inwestycje w hydrotechnice morskiej na ponad 1,5 mld zł. W kwietniu spółka może podjąć decyzję w kwestii wejścia na GPW. >>>>

Fortis Bank Polska

Fortis Bank Polska (FORTISPL) miał 429,88 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2009 roku wobec 78,50 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik odsetkowy grupy wyniósł 421,86 mln zł wobec 395,92 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 149,59 mln zł wobec 178,47 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku bank miał 428,67 mln zł straty netto wobec 78,19 mln zł zysku rok wcześniej. >>>>

Selena FM, Boryszew

Boryszew podpisał ostateczną umowę z SelenaFM dotyczącą sprzedaży 100 proc. udziałów w firmie Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych Izolacja - Matizol za 18,5 mln zł. Spółka Selena FM otrzymała już zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad PMI "Izolacja -Matizol".

Netia

W raporcie z 12 marca, analitycy DM BZ WBK obniżyli rekomendację dla Netii do "trzymaj" z "kupuj", podwyższając jednocześnie cenę docelową o 10 gr do 5,20 zł z 5,10 zł. Rekomendacja wydana gdy rynkowa cena walorów Netia wynosiła 5,04 zł. W piątek na zamkniecie sesji jednak akcja Netii kosztowała 5,0 zł.

Według analityków IV kwartale 2009 r. Netia zaprezentowała bardzo dobre wyniki, jednak wynikały one głownie z jednorazowych zdarzeń. Natomiast prognozy na rok 2010 i 2012 są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Analitycy zauważają dalej, że ostatni 15 procentowy wzrost kursu akcji obniża atrakcyjność spółki na bazie wyceny porównawczej, szczególnie, że w 2010 roku zysk netto Netii może spaść o 23 proc. w ujęciu rocznym. Pod wątpliwość poddali także szacunki wypłaty dywidendy w b.r., gdyż dla utrzymania elastyczności Netia może obniżyć stopę dywidendy do 5 proc. Kolejne zagrożenie dla Netii DM BZ WBK widzi w ostrej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

"Działalność podstawowa Netii może również ucierpieć, jeśli dowolny duży gracz (TPSA, Cyfrowy Polsat, operatorzy kablowi) rozpocznie agresywną walkę w segmencie internetu. Ponieważ nie widzimy szans na przejęcie dużego podmiotu po niskich cenach, naszym zdaniem obecnie potencjał spadku Netii przewyższa jej potencjał wzrostu. Potencjał wzrostu do naszej ceny docelowej spadł do zaledwie 3 proc., obniżamy rekomendację dla spółki z Kupuj do Trzymaj" – czytamy w raporcie.

PKN Orlen

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku, w raporcie z 8 marca, podtrzymali rekomendację "akumuluj" dla akcji PKNOrlen i podnieśli cenę docelową jednej akcji spółki do 40,2 zł. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję PKN Orlen płacono 35,35 zł. W piątek kurs wynosił na zamknięciu 35,78 zł po wzroście o 1,04 proc.

"Począwszy od publikacji raportu za IV kw., akcje Orlenu zachowują się lepiej od szerokiego rynku. Oprócz zaskakującego obniżenia długu netto poprzez operacje optymalizujące kapitał obrotowy, kurs spółki powinien być teraz wspierany przez pozytywne tendencje w makro rafineryjnym, przede wszystkim przez naszym zdaniem trwały wzrost dyferencjału napędzany rosnącą produkcją OPEC i coraz większą konkurencją na rynku ropy zasiarczonej. Zwracamy też uwagę na kończący się w tym roku ogromny projekt inwestycyjny w petrochemii, który oznacza dodatkowe przepływy pieniężne od 2011 roku i szansę na obniżenie capexu w kolejnych latach umożliwiające wypłatę dywidendy z tegorocznego zysku netto" - czytamy w raporcie.

Kopex

W raporcie z 8 marca, analitycy Domu Inwestycyjnego BRE utrzymali rekomendację "redukuj" dla spółki Kopex i obniżyli cenę docelową o jeden grosz do 21,65 zł z 21,66 zł. W dniu wydania rekomendacji za akcja spółki płacono 23,16 zł. W piątek na zamknięciu akcje spółki warte były 23,19 zł.

"W czwartym kwartale 2009 Spółka wypracowała przychody ze sprzedaży o 9,4% niższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Nie uwzględniając aktualizacji wartości wyceny przejętej spółki Waratah (7,5 mln PLN) zysk netto byłby o 45,9% niższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Uważamy, że w tym roku sytuacja na rynku krajowym może być jeszcze trudniejsza niż rok wcześniej. Spodziewamy się mniejszych nakładów inwestycyjnych polskich kopalni i wydłużenia czasu realizacji płatności na skutek gorszej płynności finansowej spółek górniczych. To wraz z niższą chłonnością rynków zagranicznych będzie zwiększało poziom konkurencji na terenie kraju. Potencjalny brak zamówień w zależnym od Spółki Tagorze, brak rozstrzygnięć w zagranicznych kontraktach oraz wysoki stopień konkurencji na rynku krajowym zmuszają nas do obniżenia prognozy na 2010 rok" - czytamy w raporcie.

Famur

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE, w raporcie z 8 marca, utrzymali rekomendację "sprzedaj" dla spółki Famur, obniżając jednocześnie cenę docelową do 2,16 zł z 2,20 zł. W dniu wydania rekomendacji jedna akcja spółki kosztowała 2,60 zł. W piątek na zamknięciu cena akcji wzrosła do 2,87 zł.

"Wyniki czwartego kwartału były rozczarowujące. Przychody ze sprzedaży spadły o 51,1% r/r, a wartość zysku operacyjnego bez uwzględnienia odpisów aktualizujących była o 79,9% niższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Spółka by pokryć koszty stałe zmuszona jest do zejścia z ceną w przetargach, co znalazło swoje miejsce w rentowności wyniku operacyjnego. Spodziewamy się, że czwarty kwartał nie będzie tym ostatnim, który negatywnie zaskoczy inwestorów. Spółka przy mniej chłonnych rynkach zagranicznych, będzie musiała koncentrować się na rynku krajowym. Tu z kolei słabe wyniki finansowe kopalni, mniejsza płynność spółek górniczych i konkurencja taniego węgla z Rosji negatywnie wpływać będzie na poziom wydatków inwestycyjnych" - czytamy w raporcie.

WSiP

Stanisław Wedler złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych (WSiP). Do czasu powołania nowego prezesa jego obowiązki będzie pełnił członek zarządu Karol Żbikowski.