"Fast Finance nie planuje przeprowadzenia emisji akcji przy okazji debiutu na GPW. W styczniu 2010 roku spółka podpisała z DM PBS umowę o przeprowadzenie w 2010 roku emisji obligacji w kilku transzach na łączną kwotę 30 mln zł. Pozyskane środki spółka przeznaczy na zakup pakietów wierzytelności detalicznych" - czytamy w komunikacie.

Prospektem objętych jest 40 mln akcji serii B i 15 mln akcji C.

Według stanu z początku grudnia ub.r., spółka posiadała kilkanaście pakietów wierzytelności o wartości nominalnej ponad 240 mln zł. W 2009 r. spółka kupiła pakiety wierzytelności o wartości nominalnej w wysokości ponad 110 mln zł. Fast Finance zajmuje się obecnie wyłącznie wierzytelnościami detalicznymi. Odkupuje je od banków i firm telekomunikacyjnych.