W ujęciu miesięcznym produkcja wyrównana sezonowo zwiększyła się o 1,8 proc. w całej Unii, a w strefie euro - o 1,7 proc.

Spośród krajów, których danymi dysponował Eurostat, produkcja liczona rok do roku wzrosła w 12 krajach, a spadła w siedmiu. Największe wzrosty odnotowały Malta (14,3 proc.) i Polska (11 proc.), zaś największe spadki - Dania (9,8 proc.) i Litwa (5,5 proc.).

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja przemysłowa spadła w styczniu br. o 5,4 proc. wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosła o 8,5 proc. wobec wzrostu o 7,4 proc. w grudniu 2009 r.