W przeszłości spółki węglowe i restrukturyzacyjne z tego sektora ustawowo wyłączono z nadzoru ministerstwa skarbu, ze względu na trwającą restrukturyzację górnictwa, za którą odpowiada resort gospodarki.

W ostatnim czasie media informowały, że resort skarbu chciałby objąć górnicze spółki swoim nadzorem. Przedstawiciele tego ministerstwa potwierdzali, że trwają rozmowy na ten temat. Spekulowano też, że ministerstwo skarbu może przejąć nadzór nad Katowickim Holdingiem Węglowym i Jastrzębską Spółką Węglową, które mają być prywatyzowane w pierwszej kolejności, a resort gospodarki zachowa kontrolę nad Kompanią Węglową.

Z opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki komunikatu wynika jednak, że resort nie zgadza się na przeniesienie nadzoru, uważając projekt ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa za niezgodny "z przyjętymi przez rząd 7 października 2008 r. założeniami do projektu ustawy regulującej zasady wykonywania nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa".

"Założenia utrzymują dotychczasowy zakres nadzoru właścicielskiego przez poszczególne organy administracji rządowej" - podano w komunikacie.

Ponadto, przyjmując 10 listopada 2009 r. "politykę energetyczną Polski do 2030 r.", rząd zdecydował, że "minister gospodarki zachowuje dotychczasowe uprawnienia w zakresie nadzoru właścicielskiego w odniesieniu do spółek sektora górnictwa węgla kamiennego". Według informacji ministerstwa, jego nadzór nad spółkami węglowymi wynika także ze strategii funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015, przyjętej przez rząd 31 lipca 2007 r.