Aktywa zagraniczne netto wzrosły na koniec lutego o 6,6 proc. w ujęciu miesięcznym, do 89 624,5 mln zł. W przeliczeniu na euro wartość wyniosła odpowiednio 22 536,8 mln euro, co oznacza wzrost o 8,9 proc. miesiąc do miesiąca.