Wynik odsetkowy grupy wyniósł 421,86 mln zł wobec 395,92 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 149,59 mln zł wobec 178,47 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku Fortis Bank (FORTISPL) miał 428,67 mln zł straty netto wobec 78,19 mln zł zysku rok wcześniej.