"Eksperci NBP zwracają uwagę, że wyhamowanie tempa przyrostu depozytów w bankach może być rezultatem obniżenia ich oprocentowania. W styczniu średnia stopa dla depozytów wynosiła 3,9 proc., podczas gdy kwartał wcześniej 4,3%. Dlatego coraz chętniej lokowano oszczędności w funduszach inwestycyjnych. W lutym przybyło im 0,9 mld zł" - czytamy w materiale, zamieszczonym na portalu NBPnews.pl.

NBP podkreśla, że trendy obserwowane w poprzednich miesiącach nie uległy zmianie. "Umiarkowanie wzrosły oszczędności bankowe obywateli: w końcu lutego osiągnęły 399,2 mld zł i były wyższe o 1,3 proc. niż w końcu stycznia i o 11,3 proc. niż przed rokiem" - czytamy dalej.

Z kolei poziom zadłużenia gospodarstw domowych w bankach wyniósł 421,9 mld zł na koniec lutego i był o 0,2% niższy niż miesiąc wcześniej (w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 5,5 proc.). "Luty nie sprzyja kredytom, dane z poprzednich lat wskazują, że w tym miesiącu gospodarstwa domowe niechętnie po nie sięgają" - powiedział Jerzy Matusiak z Departamentu Statystyki NBP, cytowany przez portal.

Wartość kredytów dla przedsiębiorców praktycznie nie zmieniła się w lutym, a w porównaniu ze stanem sprzed roku była niższa o 7,2 proc. (po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walut o 3,2 proc.), podał też bank centralny. "Na koniec lutego przedsiębiorstwa miały też mniej oszczędności. Ich depozyty złotowe zmniejszyły się na przestrzeni miesiąca o 0,8 mld zł" - czytamy w materiale.