"Zarząd Banku Pekao SA informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii rady nadzorczej postanowił przedłożyć walnemu zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy za 2009 rok w wysokości 2,90 zł na akcję, co oznacza wypłatę równą 32 proc. skonsolidowanego zysku grupy" - głosi komunikat.

Zaproponowany dzień dywidendy to 17 maja, a dzień wypłaty dywidendy to 1 czerwca 2010 r., podano także.

Na początku marca wiceprezes Luigi Lovaglio mówił, że Pekao SA nie wyklucza rekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy z zysku za 2009 rok. Podkreślał wtedy, że celem banku jest utrzymywanie wysokiego poziomu kapitałów. Dodał, że obecny poziom kapitałów pozwoliłby bankowi na rozwój przez 10 lat.

Zwrot z kapitału (ROE) Pekao sięgnął na koniec 2009 roku 14,1 proc., a dla sektora 8,3 proc. Współczynnik wypłacalności Pekao na koniec 2009 roku wynosi 16,2 proc., co oznacza wzrost o 4 punkty proc. w ujęciu rocznym. Dla sektora współczynnik wynosił 13,3 proc.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku bank miał 2411,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 3528,00 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank nie wypłacił dywidendy z zysku za 2008 rok, natomiast w 2008 roku, zgodnie z przedłożeniem zarządu, akcjonariusze przeznaczyli 74 proc. zysku za 2007 rok (1 848,88 mln zł z 2 006,60 mln zł) na dywidendę oraz 1 032,36 mln zł z kapitałów rezerwowych, co dało łączną wypłatę w wysokości 9,60 zł za akcję wobec 9,00 zł rok wcześniej.