Jak mówi Pulsowi Biznesu prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel zmiany na rynku energii w kierunku jego liberalizacji nie przebiegają dostatecznie szybko i nie są tak korzystne dla odbiorców energii jak mogłyby być. Kluczowe decyzje sprzyjające rozwojowi konkurencji jakie zapadły ostatnio, to wydzielenie operatorów sieci dystrybucyjnych z grup energetycznych i wprowadzenie obowiązkowego handlu energią na giełdzie lub przez inne przejrzyste mechanizmy. Zdaniem prezes jest to niewielki krok we właściwym kierunku.

Prezes UOKiK uważa, że najważniejsza decyzja dla kształtu krajowego rynku energii to w tym roku konsolidacja gdańskiej grupy Energa z największą na rynku Polską Grupą Energetyczną. Zdaniem Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel nie ma podstaw prawnych do wydania zgody na taką konsolidację, gdyż zaszkodziłaby ona rynkowi, a być może przekreśliłaby szansę na rozwój prawdziwej konkurencji w energetyce - PGE już i tak jest za duża i za silna. Zamiast dalszej konsolidacji urząd zaleca prywatyzację krajowej energetyki.