Wynik odsetkowy grupy wyniósł 5051,18 mln zł wobec 6127,31 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 2583,00 mln zł wobec 2411,81 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Bank nie podał danych a sam IV kw. ub.r. Narastająco w I-III kw. 2009 roku bank miał 1789,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2752,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Analitycy oczekiwali, że skonsolidowany zysk netto PKO BP (PKOBP) mógł wynieść od 473 do 599 mln zł w IV kw. 2010 r., przy konsensusie na poziomie 556 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku bank miał 2432,15 mln zł zysku netto wobec 2881,26 mln zł zysku rok wcześniej.