Cinema City

Operator kin CCI Cinema City International (CCIINT) miał 5,51 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 3,00 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 6,86 mln euro wobec 4,27 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 58,44 mln euro wobec 47,95 mln euro rok wcześniej.

W 2009 roku spółka miała 24,43 mln euro skonsolidowanego zysku netto wobec 17,66 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 211,56 mln euro wobec 178,95 mln euro.

Cinema City International (CCI) sprzedało w styczniu i lutym 2010 r. więcej biletów niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Firma liczy na udane kolejne miesiące dzięki zapowiadanym hitom kinowym.

Pekao

Bank Pekao SA chce przeznaczyć 32% skonsolidowanego zysku netto za 2009 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 2,90 zł na akcję. >>>>

Dom Development

Spółka deweloperska Dom Development (DOMDEV) miała 80,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2009 roku wobec 224,27 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 111,16 mln zł wobec 273,52 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 704,36 mln zł wobec 883,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 85,23 mln zł zysku netto wobec 229,97 mln zł zysku rok wcześniej.

PKOBP

PKO Bank Polski (PKOBP) miał 2311,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 3139,19 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik odsetkowy grupy wyniósł 5051,18 mln zł wobec 6127,31 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 2583,00 mln zł wobec 2411,81 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku bank miał 2432,15 mln zł zysku netto wobec 2881,26 mln zł zysku rok wcześniej. >>>>

PKO Bank Polski podtrzymuje plan przeznaczania 40% jednostkowego zysku netto za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy.

Atlas Estates

Spółka deweloperska Atlas Estates Ltd (ATLASEST) miała 48,68 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 39,69 mln euro straty rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 47,13 mln euro wobec 3,90 mln euro straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 47,28 mln euro wobec 51,88 mln euro rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 63,97 mln euro straty netto wobec 7,92 mln euro zysku rok wcześniej.

PGE

Nie ma podstaw prawnych, by wydać zgodę na przejęcie gdańskiej grupy energetycznej Energa przez Polską Grupę Energetyczną (PGE), uważa prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel. O tym, że największa polska grupa w branży energetycznej może być zainteresowana przejęciem czwartego co do wielkości podmiotu resort skarbu mówił jeszcze w ub.r. >>>>

Getin Holding

W raporcie z 8 marca, analitycy Millennium DM utrzymali rekomendację "neutralnie" dla akcji Getin Holding, podwyższając jednocześnie cenę docelową o ponad 16 proc. do 10 zł z 8,6 zł. Raport został wydany przy rynkowej cenie akcji Getin 9,9 zł. Na poniedziałkowej sesji około 11:56 za jeden papier GETIN inwestorzy płacili 9,83 zł.

W ocenie analityków akcje Getin Holding notowane są z niewielka premią w relacji do średniej rynkowej. Wskaźnik C/Z (cena/zysk) dla spółki szacowany na lata 2010-2011 wynosi 16,8 i 12,3, podczas gdy mediana wynosi odpowiednio 14,2 i 12,1. Zdaniem analityków, z uwagi na słabe wyniki za 2009 rok oraz wysokie ryzyko inwestycyjne bank powinien być notowany z dyskontem, a nie z premią.

Hydrobudowa Polska

Spółka budowlana Hydrobudowa Polska (HBPOLSKA) podniosła do 1.670 mln zł z 1.500 mln zł prognozę skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za 2009 rok. Pozostałe wartości prognozy nie ulegają zmianie - skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej jest prognozowany na około 114 mln zł, a skonsolidowany zysk netto na ok. 92 mln zł.

Wyniki za 2009 rok zostaną opublikowane 22 marca 2010 roku.

Berling

Dystrybutor urządzeń chłodniczych Berling chce sprzedać w ofercie publicznej akcje za łącznie 43,1-58,4 mln zł, z czego nowa emisja akcji na inwestycje w rozwój obejmuje 21,0-28,5 mln zł. Przedział cenowy wynosi 7,0-9,5 zł za akcję. Spółka prognozuje 10,63 mln zł zysku netto przy 79,9 mln zł przychodów.

Od 16 do 23 marca będzie trwała budowa księgi popytu. Do 24 marca spółka poda cenę emisyjną. Od 24 do 30 marca odbędzie się przyjmowanie zapisów przez inwestorów indywidualnych. Z kolei od 24 do 31 marca swoje zapisy składać będą instytucje. Spółka oczekuje, że debiut nastąpi do 12 kwietnia.

Spółka szacuje, że w 2009 roku wypracowała 64,6 mln zł przychodów, 10,58 mln zł zysku operacyjnego i 8,73 mln zł zysku netto. Jednocześnie prognoza na 2010 rok przewiduje wypracowanie 79,9 mln zł przychodów, 13,87 mln zł zysku operacyjnego, 10,63 mln zł zysku netto.

Synthos

Analitycy Domu Maklerskiego BZWBK, w raporcie z 15 marca, podnieśli rekomendację dla akcji spółki Synthos do "kupuj", a 12-miesięczną cenę docelową do 2,00 zł z 1,35 zł. W rekomendacji przyjęto cenę z 12 marca, kiedy akcja spółki kosztowała 1,47 zł. W poniedziałek po godz. 14:20 kurs akcji wyniósł 1,55 zł.

"Przy wskaźnikach 2010P P/E i EV/EBITDA na poziomie 9,9x i 4,8x, Synthos notowany jest z 52%/27% dyskontem wobec porównywalnych polskich spółek" - czytamy w raporcie.

Bioton

SciGen Ltd oraz SciGen BioPharma, spółki zależne Biotonu podpisały umowę inwestycyjną z Anglo Gulf Ltd,, spółką należącą do grupy kapitałowej MJ. Umożliwi ona dokończenie budowy i rozpoczęcie produkcji w fabryce biotechnologicznej w Indiach, należącej do SciGen Indie. W fabryce wytwarzana ma być rekombinowana insulina ludzka oraz inne produkty biotechnologiczne grupy Bioton.

Umowa przewiduje, że inwestor udzieli SciGen Indie pożyczek celowych związanych z koniecznością pokrycia wydatków związanych z budową fabryki. MJ pozyska dla SciGen Indie dodatkowe finansowanie wysokości 12 mln USD jeżeli będzie ono niezbędne do dokończenia budowy fabryki oraz rozpoczęcia produkcji.

Zakończenie budowy zakładu produkcyjnego w Pune planowane jest na czerwiec 2011 r., a wejście na rynek z insuliną wytwarzaną w tym zakładzie od początku 2012 r.
Potencjał komercyjny sprzedaży insuliny klasycznej na tych rynkach szacowany jest w okresie 10 lat na poziomie 500 mln USD.

Eurocash

Analitycy DI BRE podtrzymali rekomendację "trzymaj" dla akcji Eurocash z ceną docelową 18,60 zł, wynika z raportu datowanego na 9 marca, a ujawnionego w poniedziałek. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 17,6 zł, w poniedziałek na zamknięciu akcja Eurocash kosztowała 18,22 zł.

"Aktualna wycena Eurocash wydaje się wymagająca na tle porównywalnych podmiotów z branży handlowej, aczkolwiek spółka bardzo pozytywnie wyróżnia się zdolnością do generowania wolnych przepływów pieniężnych, a systematyczny ponadprzeciętny wzrost sprzedaży osiąga przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych. Bazując na metodzie przepływów pieniężnych i wycenie porównawczej ustalamy cenę docelową na poziomie 18,6 zł i utrzymujemy neutralną rekomendację. Nasze prognozy uważamy za konserwatywne i ryzyko negatywnych zaskoczeń oceniamy jako niewielkie" - czytamy w raporcie.

Emperia

Analitycy DI BRE podtrzymali rekomendację "trzymaj" dla akcji Emperia z ceną docelową 81,6 zł, wynika z raportu datowanego na 9 marca, a ujawnionego w poniedziałek. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 77,5 zł, w poniedziałek na zamknięciu akcja Emperii kosztowała 76,7 zł.

"Słabszy sentyment inwestorów do akcji Emperii to efekt zarówno gorszych od oczekiwań wyników kwartalnych, jak i zapowiedzi utrzymania wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych. Nie pomogły również sygnały o słabym sprzedażowo początku tego roku związanym z trudnymi warunkami pogodowymi. Wydaje się jednak, że w kolejnych kwartałach Spółka powinna zacząć raportować poprawę efektywności kosztowej, a zwiększanie sprzedaży w nowo otwartych obiektach magazynowych będzie dodatkowo pozytywnie wpływać na rentowność dystrybucji" - czytamy w raporcie.

PBG

Spółka budowlana PBG podniosła prognozę skonsolidowanego zysku netto za 2009 rok do ok. 210 mln zł z ok. 190 mln zł.

Spółka podała, że nadal prognozuje wypracowanie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie około 2,8 mld zł, a skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej w wysokości około 300 mln zł. Wyniki za 2009 rok PBG opublikuje w poniedziałek, 22 marca.

TVN

TVN miał 242,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 87,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 302,77 mln zł wobec 222,10 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 680,36 mln zł wobec 592,30 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 420,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 363,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2123,37 mln zł wobec 1897,31 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 418,66 mln zł zysku netto wobec 405,30 mln zł zysku rok wcześniej.

Centrum Klima

Spółka Centrum Klima (CENTKLIMA) miała 6,71 mln zł zysku netto w 2009 roku wobec 7,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8,03 mln zł wobec 10,13 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 71,70 mln zł wobec 75,86 mln zł rok wcześniej.