Ministrowie 16 krajów ze strefy euro oświadczyli we wspólnym oficjalnym komunikacie, że tzw. Eurogrupa "wyjaśniła techniczne szczegóły (pomocy finansowej dla Grecji) pozwalające na podjęcie decyzji o skoordynowanej akcji, która mogłaby być szybko wdrożona, gdyby okazało się to konieczne" - powiedział dziennikarzom przewodniczący Eurogrupy Jean-Claude Juncker.

Nie podano szczegółów planu udzielenia pomocy.

Ministrowie Eurogrupy poinformowali jedynie, że plan ten nie pozwoliłby Grecji na korzystanie z pomocy finansowej po średnich stawkach obowiązujących w strefie euro oraz, że nie przewiduje gwarantowania pożyczek.

W sobotę Juncker ostrzegł w wywiadzie dla Sueddeutsche Zeitung, że na dłuższą metę wspólna waluta nie może funkcjonować w strefie, w której pogłębiać się mogą różnice między rachunkami bieżącymi poszczególnych gospodarek. Dodał jednak, że jego zdaniem strefa euro nie jest zagrożona rozpadem.