Enea

Enea złożyła wstępną ofertę na zakup 50 proc. akcji PAK oraz 85 proc. akcji KWB Adamów i KWB Konin. Przedstawiciele ministerstwa skarbu podali, że resort otrzymał kilka ofert na kupno ZE PAK i dwóch kopalń, w tym od spółek publicznych, ale nie zdradzają szczegółów.

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) miała 3 mld 370,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 1 mld 920,17 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 5 mld 344,73 mln zł wobec 3.262,30 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 21 mld 623,35 mln zł wobec 19 mld 408,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 1.440,50 mln zł zysku netto wobec 553,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy wysokości 1,31 mld zł z zysku za 2009 r., który sięgnął 1,44 mld zł. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje zwiększyć wydatki inwestycyjne do ponad 4,0 ml zł w 2010 r. z 3,7 mld zł poniesionych w ub.r., poinformował we wtorek wiceprezesa Wojciecha Topolnickiego.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) chce do końca tego roku wybrać partnera oraz technologię budowy elektrowni jądrowej, poinformował we wtorek wiceprezes spółki Wojciech Topolnicki. Także w tym roku zostanie dokonany ostateczny wybór lokalizacji dla pierwszej elektrowni tego typu.

PKOBP

Bank of America Merrill Lynch, w raporcie z 16 marca, utrzymał rekomendację "kupuj", obniżając jednocześnie cenę docelowa akcji banku PKOBP do 48,4 zł z 49 zł. W poniedziałek na zamknięciu sesji za jedną akcję banku płacono 38,20 zł.

W raporcie z 15 marca, UniCredit rozpoczął wydawanie rekomendacji dla banku PKOBP od zalecenia "kupuj", ustalając cenę docelową akcji na poziomie 43 zł.

Royal Bank of Scotland w raporcie z 16 marca utrzymał rekomendację "kupuj", podwyższając jednocześnie cenę docelową dla akcji PKOBP do 44 zł z 41 zł.

AssecoBS

Analitycy ING Securities obniżyli rekomendację dla Asseco Business Solutions (ASSECOBS) do "trzymaj" z "kupuj". Natomiast cena docelowa została podwyższona o 30 gr do 10,3 zł. W poniedziałek na zamknięciu akcje AssecoBS kosztowały 10,10 zł.

Bogdanki

Analitycy UniCredit podnieśli rekomendację dla akcji Bogdanka do "kupuj" z "trzymaj", podnosząc cenę docelową do 98 zł z 70 zł. Poniedziałkowe zamknięcie sesji na warszawskiej GPW wynosiło 76,80 zł za jedna akcję.

Ferro

Spółka Ferro ocenia, że z emisji nowych akcji pozyska około 8,56 mln zł netto. Z kwoty tej do 7,56 mln zł przeznaczone będzie na zwiększenie kapitału obrotowego. 1 mln zł trafi na inwestycje w IT. Zapisy na akcje w transzy detalicznej rozpoczną się w 23 marca i potrwają do 25 marca, a w transzy instytucjonalnej 29-30 marca. Zamknięcie oferty zaplanowano na 31 marca. Transza detaliczna obejmuje do 600 tys. akcji serii C, a transza instytucjonalna obejmuje do 3,4 tys. akcji oferowanych, w tym 400 tys. akcji serii C oraz 3 mln akcji serii A. >>>>

Ferro planuje przeznaczać na wypłatę dywidendy do 2012 roku do 50 proc. każdorocznego osiąganego zysku netto.

Reinhold

Reinhold Polska Project 3 i Reinhold Polska Project 5, spółki zależna Reinhold Polska AB, zawarły umowę sprzedaży warszawskiej inwestycji Kamienica Lipińskiego za kwotę 35 mln euro na rzecz Union Investment GmbH. Spółka zarobiła na tym projekcie "na czysto" 4-5 mln euro.

Mediatel

Spółka telekomunikacyjna Mediatel miała 5,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 8,61 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 8,43 mln zł wobec 9,82 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 183,06 mln zł wobec 176,74 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 1,18 mln zł straty netto wobec 8,13 mln zł zysku rok wcześniej.

MCI Management

W poniedziałek wrocławski sąd zadecydował, że Skarb Państwa ma zapłacić 38,5 mln zł odszkodowania firmie MCI Management, która poniosła straty w wyniku inwestycji w akcje JTT Computer. W 2004 roku JTT ogłosiła upadłość, po tym jak pod koniec lat 90 w wyniku kontroli skarbowej urzędnicy zajęli ok. 10 mln zł na poczet niezapłaconego przez spółkę podatku VAT. Spór ze Skarbem Państwa trwa od czterech lat. Wyrok jest nieprawomocny.

TPSA

W raporcie z 15 marca, analitycy Erste Bank obniżyli rekomendację dla Telekomunikacji Polskiej (TPSA). Obecnie analitycy zalecają "sprzedaj", podczas gdy wcześniej sugerowali "redukuj". Wyznaczyli także nową, 12-miesięczną cenę docelową walorów TPSA na poziomie 14 zł za jedna akcję. Wcześniejsza wycena wynosiła 15 zł. Rekomendacja została wydana przy cenie 16,16 zł. W dniu wydania rekomendacji papiery TPSA zakończyły handel na warszawskiej GPW ceną 16,07 zł, a we wtorek o godz. 10.36 cena akcji TPSA spadła do 16,04 zł.

Analitycy Erste podkreślają, że nowa strategia nie przekłada się na perspektywę silniejszych wyników, zaś w średnim terminie mogą one być gorsze od ich prognoz, w związku z tym analitycy obniżyli rekomendację dla TPSA.

NFI Midas, Mediatel, NFI Magna Polonia

NFI Midas obejmie 65,96 proc. akcji spółki telekomunikacyjnej Mediatel wyemitowanych w ramach emisji podwyższeniowej w zamian za 100% udziałów w Centernet., wynika z komunikatów Mediatela i jego udziałowca dominującego - NFI Magna Polonia (06MAGNA).

Wcześniej tego samego dnia przedstawiciele Mediatela poinformowali o zawarciu umowy przedwstępnej z Midasem kontrolowanym przez Romana Karkosika.

Pozbud

Maksymalna cena akcji serii E spółki Pozbud T&R oferowanych w transzy indywidualnej została ustalona na 5 zł za akcję. Ostateczna cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowania księgi popytu. Zgodnie z prospektem, możliwa jest sytuacja, że zostaną ustalone różne ceny emisyjne dla transzy indywidualnej i transzy instytucjonalnej. Spółka może ustalić cenę emisyjną dla transzy instytucjonalnej na poziomie wyższym niż ustalona cena maksymalna.

PBG

Konsorcjum z udziałem spółek grupy PBG, z Alpine Bau jako liderem zostało wybrane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na wykonawcę 27 km drogi ekspresowej S5 Kaczkowo-Korzeńsko z obwodnicą Bojanowa i Rawicza za 948 mln zł brutto. Konsorcjum składające się z Alpine Bau, PBG, Aprivii i Hydrobudowy Polska zaproponowało cenę w wysokości 948,2 mln zł brutto. Termin wykonania prac to 20 miesięcy.

KGHM

Analitycy DM BZWBK, w raporcie z 16 marca, obniżyli rekomendację dla akcji KGHM do "trzymaj" z "kupuj" a ceną docelową do 110 zł z 112 zł. Rekomendacja została wydana przy kursie 100,1 zł. We wtorek po 15:50 kurs wynosił 102,40 zł.

"Obecnie nie dostrzegamy silnych krótkoterminowych czynników wzrostu dla ceny akcji spółki (przy niewielkim potencjale wzrostu cen surowców). (...) Potencjał wzrostu wobec naszej 12-miesięcznej ceny docelowej wynikającej z wyceny DCF zmniejszył się do 10%, w związku z czym obniżamy naszą rekomendację dla KGHM do trzymaj" - czytamy w raporcie.

Infovide-Matrix

Infovide-Matrix (IVMX) obejmie 20% akcji spółki Utilis IT za 2 mln zł. Utilis specjalizuje się świadczeniu usług informatycznych dla energetyki i gazownictwa. Infovide-Matrix chce do 2015 r. objąć 100% akcji tej spółki.

Utilis IT oferuje usługi doradcze oraz integratorskie obejmujące budowę strategii informatyzacji, wdrożenia oraz doradztwo powdrożeniowe. Firma wykorzystuje sprawdzone i uznane na rynku rozwiązania informatyczne, jak również buduje oprogramowanie dedykowane. Utilis IT koncentruje się na tworzeniu rozwiązań dla sektora użyteczności publicznej.

Ruch

Zarząd spółki kolporterskiej Ruch ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym przez Mennicę tj. 8,30 zł za akcję "nie odpowiada wartości godziwej spółki".

Mennica wezwała do sprzedaży akcji Ruchu stanowiących 54,95% głosów. Zapisy potrwają od 18 marca do 1 kwietnia. Ponadto MSP zaprosiło chętnych do negocjacji w sprawie kupna pakietu do 52,66% kapitału Ruchu. Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa w dniu 24 marca 2010 roku.

Getin

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku, w raporcie z 10 marca,  podtrzymali rekomendację "trzymaj" dla Getin Holding i podnieśli cenę docelową dla jednej akcji do 10,34 zł wobec 10,20 zł poprzednio. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję spółki płacono 9,69 zł. We wtorek kurs wzrósł o 2,94% do 10,17 zł.

"Wyniki 4Q09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Na poziomie wyniku operacyjnego przed kosztami rezerw bank osiągnął 273 mln zł (nasza prognoza 267 mln zł). Negatywnym zaskoczeniem były wysokie odpisy (251 mln zł vs. 194 mln zł prognozy), jednak nie miało to wpływu na zmianę naszej oceny odpisów w 2010 roku (pozostawiamy prognozę na poziomie 0,56 mld zł). Podnieśliśmy prognozę zysku netto na 2010 rok z 424 mln zł do 544 mln zł z powodu dwóch czynników: wyższego poziomu przychodów bankowych oraz rozwiązania rezerwy podatkowej w Noble Banku (74,45 mln zł wpływu na wynik netto)" - czytamy w raporcie.

WSiP

Ministerstwo Skarbu dopuściło do negocjacji w sprawie nabycia 85% akcji spółki Bellona konsorcjum w skład którego wchodzą spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP), Wydawnictwo Bellona (sp. z o.o.) oraz Ghelamco a także firmę Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Przedstawiciele WSiP już w 2008 r. informowali, że są zainteresowani udziałem w prywatyzacji Bellony.