W okresie I-II 2010 r. liczba pozwoleń na budowę spadła o 23,7 proc. rok do roku i wyniosła 21 696 szt. W lutym (w ujęciu rocznym) liczba pozwoleń spadła we wszystkich kategoriach. wzrosła w kategorii - o 48,0 proc. do 185 szt. Największy zanotowano w kategorii "pozostałe" aż o 69,1 proc. do 361 szt. oraz "spółdzielcze" - o 42,9 proc. do 188 szt. W grupie "mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem" odnotowano spadek o 43 proc. do 3 987 szt., a w "budownictwie indywidualnym" - o 9,6 proc. do 6 570 szt.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w lutym, wyniosła 6 587 szt., co oznacza wzrost o 48 proc. w ujęciu miesięcznym, a w ujęciu rocznym o 4,2 proc.. W lutym oddano do użytkowania 10 016 mieszkania, czyli o 24,3 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 2,9 proc. więcej niż przed rokiem, podał też GUS.

"Największy udział (51,7 proc.) w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie styczeń-luty 2010 r. wybudowali 11 214 mieszkań (o 31,0 proc. mniej niż przed rokiem). W tej grupie inwestorów odnotowano spadek zainteresowania uzyskiwaniem pozwoleń i rozpoczynaniem nowych inwestycji. Uzyskali oni pozwolenia na budowę 13 037 mieszkań i rozpoczęli budowę 4 712 mieszkań, tj. odpowiednio o 6,3 proc. i o 28,7 proc. mniej w stosunku do dwóch miesięcy 2009 r." - napisał GUS w komunikacie.