"Około milion złotych chcemy zainwestować w rozbudowę systemu IT. Pozostałe środki przeznaczymy na zwiększenie kapitału obrotowego, w celu m.in. odbudowy zapasów. Naszym celem jest systematyczne umacnianie krajowej pozycji rynkowej w segmencie armatury i zwiększanie eksportu" - powiedziała prezes Ferro.

Grupa po 9 miesiącach 2009 roku miała 119 mln zł przychodów, zysk operacyjny 13,4 mln zł i 11 mln zł zysku netto. "Wyniki całoroczne są właśnie w trakcie audytu. Na pewno potwierdzimy w nich pozytywne trendy. Po całym 2009 widoczne będzie również zmniejszenie poziomu zadłużenia, ponieważ postanowiliśmy pod koniec 2009 spłacić część kredytów" - dodała Raczek.

Eksport stanowi blisko 12% sprzedaży Ferro. Sprzedaż obejmuje m.in. rynki Rumunii, Ukrainy, Francji, Białorusi, Rosji, czy Bułgarii. Ferro tworzy grupę ze spółkami: chińskim producentem Yuhuan AMG Just Valve, w którym Ferro ma 50% udziałów oraz dystrybucyjną Ferro International. "Mamy ścisły nadzór właścicielski i jakościowy nad chińską spółką, a także swoich przedstawicieli w jej władzach" - zapewnia szefowa Ferro.

Oferującym akcje Ferro jest Millennium DM. Obok nowej emisji 1 mln akcji, oferta publiczna obejmować będzie 3 mln akcji należących do dotychczasowych właścicieli spółki. Do 22 marca spółka poda widełki cenowe. Następnie od 23 do 25 marca odbędą się zapisy inwestorów indywidualnych. 25 marca odbędzie się budowanie księgi popytu, a 26 marca ustalona zostanie cena emisyjna. 29 i 30 marca zapisy składać będą instytucje.