W notowaniach ciągłych na rynku akcji obroty spadły o 6,4 proc. i wyniosły 1 mld 514,2 mln zł.

WIG wzrósł o 1,64 proc. i wyniósł 41653,11 pkt, mWIG40 wzrósł o 0,77 proc. i wyniósł 2453,31 pkt, sWIG80 wzrósł o 1,08 proc. i wyniósł 12236,87 pkt.

Największe obroty odnotowano na akcjach spółek: PKOBP (172,7 mln zł), KGHM (147,9 mln zł), PKNORLEN (145,0 mln zł), PEKAO (102,1 mln zł), PGE (91,5 mln zł).

Największe wzrosty w systemie notowań ciągłych odnotowały akcje spółek: REINHOLD (36,4 proc.), FORTISPL (16,5 proc.), KREZUS (11,8 proc.), BBIDEVNFI (10,8 proc.), POLAQUA (9,8 proc.).

Największe spadki w notowaniach ciągłych odnotowały akcje spółek: IZNS (8,0 proc.), FAMUR (4,4 proc.), WANDALEX (3,7 proc.), DROP (3,3 proc.), NOWAGALA (3,2 proc.).

Na rynku kontraktów terminowych obroty wzrosły o 32,5 proc. i wyniosły 3 mld 875,9 mln zł. Na rynku obligacji obroty spadły o 91,4 proc. do 5 mln 825,4 tys. zł.

Na rynku notowań jednolitych wzrósł kurs 4 spółek, 1 spadł, a 6 nie zmienił się. Akcjami 6 firm nie handlowano. Obroty w stosunku do poprzedniej sesji spadły o 6,6 proc. i wyniosły 728,3 tys. zł.

Na rynku NewConnect wzrósł kurs 40 spółek, 45 spadł, a 23 nie zmienił się. Akcjami 7 firm nie handlowano. Obroty w stosunku do poprzedniej sesji spadły o 27,8 proc. i wyniosły 13 mln 109,6 tys. zł.