Jak poinformował PAP przewodniczący Międzyzakładowego Związku Branżowego PKN Orlen Ryszard Maliszewski, przedstawiciel zarządu płockiego koncernu przedstawił związkom sytuację spółki, następnie uzgodniono formułę dalszych rozmów. Ustalono, że szczegółowe rokowania z zarządem płockiego koncernu w sprawie podwyżek płac prowadziły będą wspólnie trzy związki zawodowe: branżowy, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność PKN Orlen oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników PKNOrlen, natomiast oddzielne rokowania podejmie Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego PKN Orlen.

W przekazanej we wtorek PAP odpowiedzi na pytanie o negocjacje w sprawie podwyżek płac, biuro prasowe PKN Orlen podało, iż "trwają rozmowy ze związkami zawodowymi, zmierzające do osiągnięcia kompromisu w sprawie wzrostu płac na 2010 r.". Ze źródła związanego z rokowaniami płacowymi w PKN Orlen PAP dowiedziała się, iż nie jest wykluczone, iż do kolejnej tury rozmów między związkami a zarządem płockiego koncernu dojdzie jeszcze w tym tygodniu.

Spór zbiorowy między największymi związkami zawodowymi, działającymi w PKN Orlen a zarządem spółki, rozpoczął się w miniony czwartek. Głównym powodem było wydane przez zarząd płockiego koncernu 10 marca zarządzenie, iż wysokość wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w spółce wyniesie 0 proc.

Związki zapowiedziały wówczas, iż w razie niepowodzenia dalszych negocjacji, podejmą działania przewidziane w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, do strajku włącznie. Zarząd zadeklarował z kolei gotowość do dalszych rozmów, zastrzegając jednak, iż w obecnej sytuacji ekonomicznej, wymuszającej m.in. utrzymanie dyscypliny budżetowej, nie może spełnić dotychczasowych postulatów płacowych.

Z nieoficjalnych informacji PAP uzyskanych ze źródeł zbliżonych do negocjacji płacowych w PKN Orlen wynika, iż w końcowej fazie wcześniejszych rozmów związki proponowały podwyżkę w wysokości 360 do 450 zł i dwie jednorazowe nagrody po 500 lub 600 zł (różnice w kwotach w zależności od organizacji związkowej), natomiast zarząd proponował podwyżkę w wysokości 130 zł i dwie nagrody w wysokości 500 zł, jednak potem wycofał się ze tej propozycji.

Od 2008 r. w PKN Orlen nie było podwyżek płac. W 2009 r. związki zawodowe zgodziły się z zarządem płockiego koncernu, iż z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną nie będzie podwyżek wynagrodzeń, uzgadniając jednocześnie wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla pracowników na łączną kwotę 5,5 tys. zł, które nie objęły wyższej kadry menedżerskiej.