15 marca Zarząd Ruchu (RUCH) przyjął założenia "Programu restrukturyzacji zatrudnienia w Ruch SA". Plan zakłada zmniejszenie zatrudnienia o około 20 proc. Oznacza to, że do końca sierpnia 2010 roku zwolnionych zostanie 799 pracowników. W ocenie zarządu spółki cięcia w zatrudnieniu mają przynieść oszczędności w kosztach wynagrodzeń ok. 2,8 mln zł miesięcznie.

Koszty restrukturyzacji zatrudnienia szacowane są na ok. 16,8 mln zł. Na ten cel, w 2010 r. spółka utworzyła rezerwę w wysokości 19,8 mln zł.

Projekt programu, został skierowany do konsultacji z radą pracowników Ruchu, dlatego ostateczny kształt oraz koszty restrukturyzacji będą znane dopiero po ich zakończeniu. W ocenie zarządu zmniejszenie zatrudnienia, a co za tym idzie ograniczenie kosztów działalności, wpłynie pozytywnie na wyniki Ruchu po zakończeniu procesu restrukturyzacji.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku Ruch miał 72,12 mln zł straty netto wobec 28,38 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 3969,12 mln zł wobec 4169,60 mln zł.