"Zarząd Tauronu podjął decyzję, że może pozyskać środki na inwestycje z innych źródeł, m.in. z EBI, na korzystnych warunkach" - powiedział wiceminister skarbu Jak Bury dziennikarzom w Sejmie. Dodał, że zgodnie z planem oferta publiczna sprzedaży akcji należących do Skarbu Państwa ma się odbyć do końca czerwca.

"Po tej decyzji zarządu musimy przeanalizować, czy zaoferujemy planowane pierwotnie 25 proc. akcji Tauronu, czy może to będzie więcej" - powiedział Bury.

Oprócz akcji znajdujących się w posiadaniu Skarbu Państwa, oferta publiczna Tauronu miała obejmować akcje nowej emisji, stanowiące ok. 20 proc. podwyższonego kapitału.

Wcześniej w tym tygodniu "Parkiet" pisał, powołując się na nieoficjalne informacje, że spółka może zrezygnować z emisji, a inwestycje może sfinansować emisją obligacji lub kredytem, który mogłaby zaciągnąć (podobnie jak uczyniła to Energa) w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Głównym akcjonariuszem Tauron Polska Energia jest obecnie Skarb Państwa, który posiada 87,8 proc. akcji spółki. Inni akcjonariusze dysponują walorami stanowiącymi 12,2 proc. kapitału. W styczniu przedstawiciele MSP zapowiadali, że IPO Tauronu jest możliwe najwcześniej w drugiej połowie czerwca.

Tauron Polska Energia jest drugim pod względem wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce oraz liderem sprzedaży energii elektrycznej. Udział firmy w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce wynosi 16 proc., a udział w sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych - 26 proc.