Wśród krajów, których danymi dysponował Eurostat, największy spadek kosztów zatrudnienia w IV kw. odnotowały: Litwa (10,8 proc.), Estonia (5,8 proc.) i Łotwa (5,6 proc.).

Najbardziej koszty zatrudnienia wzrosły w Bułgarii (11,3 proc.), Austrii (6,5 proc.) i w Polsce.