"Skarb Państwa jest zadowolony z proponowanego poziomu dywidendy z PGE" - powiedział Bury dziennikarzom w Sejmie.

We wtorek PGE podała, że zarząd spółki będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy wysokości 1,31 mld zł z zysku za 2009 r., który sięgnął 1,44 mld zł.

PGE miała 3370,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 1920,17 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 21623,35 mln zł wobec 19408,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 1440,50 mln zł zysku netto wobec 553,46 mln zł zysku rok wcześniej.