Podstawowym celem wdrożenia Systemu Zarządzania Forte było uruchomienie jednolitej platformy systemowej dostosowanej do potrzeb biznesowych spółek, umożliwiającej wsparcie prowadzonej działalności gospodarczej i procesów biznesowych, ustandaryzowanych w ramach Grupy Kapitałowej.

Prace rozpoczęto od analizy przedwdrożeniowej, której wynikiem było zbudowanie modelu kompletnego rozwiązania, opartego o System Zarządzania Forte, dla spółek GK PBG. Konsultanci i programiści z firmy Sage, przy ścisłej współpracy ze specjalistami Avatia sp. z o.o. (spółka świadcząca usługi w obszarze IT dla Grupy Kapitałowej PBG), wykonali szkolenia, konsultacje wdrożeniowe oraz prace programistyczne w okresie 6 miesięcy w obszarach:

* Finansowo-Księgowym: Forte Finanse i Księgowość, Forte Środki Trwałe, Symfonia Analizy Finansowe
* Logistycznym: Forte Handel
* Zarządzania Zasobami Ludzkimi: Forte Kadry i Płace.

Standardowa funkcjonalność systemu została rozbudowana o liczne rozwiązania, wynikające ze standardów biznesowych i know-how GK PBG. Firmy Avatia i Sage, kontynuując dotychczasową współpracę, podjęły działania mające na celu efektywne wsparcie bieżącej eksploatacji wdrożonego systemu oraz uruchomienie systemu Forte Kadry i Płace w spółce PBG S.A.

System Zarządzania Forte jest zintegrowanym systemem o budowie modułowej, umożliwiającym kontrolę oraz zarządzanie strategicznymi dla przedsiębiorstwa procesami i obszarami: finansowym, informacją zarządczą, sprzedażą i relacjami z klientami oraz zasobami firmy – majątkiem przedsiębiorstwa i kapitałem ludzkim.