"W lutym 2010 roku mieliśmy do czynienia z wyhamowaniem tempa sprzedaż jednostek i certyfikatów funduszy inwestycyjnych. Mimo to różnica pomiędzy wartością wpłat i wypłat była dziesiąty raz z rzędu dodatnia" - napisano w raporcie.

"Według rzeczywistych danych pochodzących z 347 funduszy nadwyżka nowych inwestycji nad wartością środków wycofanych wyniosła w lutym 0,94 mld zł" - dodano.

Najwięcej środków napłynęło do funduszy pieniężnych i gotówkowych oraz dłużnych.

Ujemny bilans sprzedaży odnotowały w lutym fundusze z segmentów bardziej ryzykownych: akcyjne i mieszane.