"Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Na podstawie postanowień umowy INFO-TV-FM będzie składało zamówienia określające zapotrzebowanie na najem powierzchni pod instalacje sprzętu teletechnicznego, po czym w miarę dostępności powierzchni, będzie dochodziło przekazywania INFO-TV-FM w najem powierzchni w kolejnych lokalizacjach" - czytamy w komunikacie.

Umowa określa wspólne warunki cenowe, operacyjne i techniczne dotyczące najmu oraz instalacji przez INFO-TV-FM sprzętu teletechnicznego na wynajętych powierzchniach. Termin najmu poszczególnych lokalizacji został określony na 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.

Dzień wcześniej Magna Polonia (06MAGNA) informowała, że spółka Mediatel przejmie operatora telefonii komórkowej CenterNet w zamian za pakiet większościowy swoich akcji wyemitowany dla funduszu NFI Midas. Dzięki umowie z PTC Info-TV-FM być może będzie w stanie obniżyć koszty ewentualnej budowy sieci dla CenterNet, który musi wypełnić warunki swojej licencji.