JW Construction Holding

Spółka JW Construction Holding (JWCONSTR) miała 100,40 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 82,83 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 142,73 mln zł wobec 123,12 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 713,28 mln zł wobec 758,94 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 77,14 mln zł zysku netto wobec 16,99 mln zł zysku rok wcześniej.

CP Energia

Spółka CPEnergia miała 2,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 0,91 mln zł straty rok wcześniej. Zysk ze sprzedaży na poziomie grupy wyniósł 13,34 mln zł wobec 9,66 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 57,41 mln zł wobec 42,20 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 1,74 mln zł straty netto wobec 0,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółka CPEnergia prognozuje wypracowanie 73,87 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2010 roku wobec ubiegłorocznych 57,41 mln zł. Natomiast wynik na sprzedaży wyniesie w tym roku ok. 1,47 mln zł (wobec 0,72 mln zł w 2009 r.; był to pierwszy pozytywny wynik w ujęciu rocznym), a wynik na sprzedaży powiększony o amortyzację ok. 5,63 mln zł (wobec 3,53 mln zł w 2009 r.).

BOŚ

Bank Ochrony Środowiska (BOS) miał 26,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 0,35 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik odsetkowy grupy wyniósł 241,35 mln zł wobec 232,45 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 91,01 mln zł wobec 83,58 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku bank miał 13,75 mln zł zysku netto wobec 6,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Portfel kredytowy Banku Ochrony Środowiska w relacji rocznej wzrósł na koniec 2009 r. o ponad 19 proc. do 9,29 mld zł. Wpływ na poprawę wyniku mała lepsza sprzedaż kredytów dla jednostek samorządu terytorialnego (wzrost o 37 proc.) oraz kredytów hipotecznych (wzrost o 23,2% r/r).. Zysk netto wzrósł do 26,89 mln zł wobec 0,35 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik kredytów do depozytów wzrósł do 98,7% wobec 84,6% rok wcześniej. Ogólne koszty administracyjne wzrosły o 16,5% do 337,41 mln zł, głównie na skutek wzrostu kosztów rzeczowych. Wskaźnik koszty/dochody (C/I) wzrósł o 3 pkt. proc. do 83,4% na koniec 2009 r. Współczynnik wypłacalności wzrósł do 12,8% wobec 12,2% rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat

Spółka Cyfrowy Polsat (CYFRPLSAT) miała 49,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 42,59 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 60,48 mln zł wobec 40,71 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 337,29 mln zł wobec 311,76 mln zł rok wcześniej.

W 2009 roku spółka miała 237,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 269,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1266,14 mln zł wobec 1098,47 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 239,66 mln zł zysku netto wobec 271,28 mln zł zysku rok wcześniej. 

Cyfrowy Polsat miał 3,202 mln abonentów na koniec 2009 r., co oznacza, że jego baza klientów wzrosła o 17 proc. Spółka ocenia, że daje jej to 59 proc. udziały w rynku płatnej telewizji satelitarnej i 57 proc. w przyłączeniach netto. Cyfrowy Polsat miał na koniec roku 29.325 klientów usług telekomunikacyjnych.

Cyfrowy Polsat w kwietniu rozpocznie w swojej fabryce produkcję dekoderów HD. W tym roku Cyfrowy Polsat wyprodukuje w sumie ok. miliona dekoderów - wszystkie wyłącznie na potrzeby własne. Oszczędności wynikające z produkcji własnych dekoderów HD mają być analogiczne do produkcji tradycyjnych dekoderów - ta inwestycja zwróciła się na poziomie 300 tys. sztuk. Niezależnie od własnej produkcji firma nadal będzie wykorzystywać sprzęt producentów zewnętrznych.

Cyfrowy Polsat, który od 1 lutego rozpoczął oferowanie dostępu do internetu, ma obecnie ponad 4 tys. klientów tej usługi. W II kwartale spółka rozpocznie oferowanie usługi zintegrowanej.

Zarząd Cyfrowego Polsatu nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej sposobu podziału zysku za 2009 r., jaki zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu i zrobi to "w ostatniej chwili", wynika z wypowiedzi prezesa Dominika Libickiego w czwartek. Libicki zaznaczył jednak, że spółka będzie chciała się podzielić zyskiem z akcjonariuszami w maksymalnym możliwym stopniu, chyba że na horyzoncie pojawią się możliwości inwestycyjne.

Macrologic

Spółka IT Macrologic (MCLOGIC) miała 7,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 5,72 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 9,22 mln zł wobec 7,28 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 54,42 mln zł wobec 51,44 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 6,63 mln zł zysku netto wobec 5,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Pegas Nonwovens

Czeski producent włóknin Pegas Nonwovens, notowany na GPW, miał 1,26 mln euro skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2009 roku wobec 8,60 mln euro straty rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 3,93 mln euro wobec 4,89 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 30,19 mln euro wobec 32,01 mln euro rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 20,80 mln euro skonsolidowanego zysku netto wobec 14,89 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 123,45 mln euro wobec 142,77 mln euro.

Pegas Nonwovens oczekuje, że zysk EBITDA grupy spadnie w tym roku o nie więcej niż 10% wobec 38,8 mln euro odnotowanych w 2009 r. Firma spodziewa się też utrzymania sprzedaży w ujęciu wolumenowym.

Pegas Nonwovens zainwestuje nie więcej niż 50 mln euro do końca 2011 r. w budowę dziewiątej linii produkcyjnej, która ma zostać oddana do eksploatacji w II poł. 2011 r. Tegoroczny capex na ten projekt wyniesie 9 mln euro.

Nakłady inwestycyjne grupy spadły w ub.r. o 93,5% do 1,2 mln euro. Spółka tłumaczy, że wysokie nakłady kapitałowe w 2008 r. były związane głównie z budową ósmej linii produkcyjnej, a w 2009 r. nakłady te przeznaczone były wyłącznie na utrzymanie i konserwację.

Zadłużenie (krótko- i długoterminowe) spółki na koniec 2009 r. wynosiło 96,1 mln euro i było o 20,5% niższe niż rok wcześniej, podała też firma. Oznaczało to wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA na poziomie 2,5x wobec odpowiednio 3,1x rok wcześniej.

AssecoBS

Zarząd spółki informatycznej Asseco Business Solutions (ASSECOBS), po konsultacji z radą nadzorczą, zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę 25,06 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,75 zł na akcję. ZWZ spółki zwołano na 15 kwietnia.

Z projektów uchwał wynika, że zarząd chce przeznaczyć na dywidendę 22,39 mln zł z zysku za 2009 r., który wyniósł 22,43 mln zł. Oprócz tego na dywidendę ma zostać przeznaczonych 2,67 mln zł pochodzących z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Petrolinvest

Spółka Petrolinvest (PETROLINV), która kilka dni temu pozyskała do współpracy w działalności poszukiwawczej francuski koncern Total, prowadzi od kilku tygodni rozmowy z rosyjskim Gazpromem na temat wydobycia ropy naftowej ze złoża na Półwyspie Jamalskim. >>>>

Jago

Spółka dystrybucyjna Jago planuje w tym roku zwiększyć przychody o kilkanaście procent wobec 208,38 mln zł odnotowanych w ub.r. oraz wypracować zysk netto wobec 0,55 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2009 r., podał czwartek "Parkiet", powołując się na członka zarządu spółki Krzysztofa Niebrzydowskiego.

Emperia, CEDC

Spółka handlowa Emperia Holding jest zainteresowana przejęciem działu dystrybucji producenta wódek Central European Distribution Corporation (CEDC), poinformował prezes Emperii Artur Kawa. Eurocash, największy gracz na rynku hurtowym produktów FMCG, również prowadzi rozmowy w tej sprawie, podał "Parkiet".

Dział dystrybucji generuje 25-30% sprzedaży CEDC, która przekroczyła w ub. roku 1,5 mld USD. Według szacunków, dział dystrybucji CEDC może być wart ok. 500 mln zł. Nieoficjalnie wiadomo, że CEDC nie jest skłonne do obniżenia ceny, ponieważ potrzebuje pieniędzy na przejęcie Nemiroffa. Wartość tego ukraińskiego producenta wódki wyceniana jest na ok. 300 mln USD. 

Spółka Tradis, zależna od firmy handlowej Emperia Holding, podpisała aneks do umowy na limit kredytowy z PKO BP zwiększając go do 138 mln zł z 15 mln zł. Kredyt jest udzielony do 28 lutego 2011 r.

Rafako

Konsorcjum Alstomu i Rafako zwiększyło aneksem wartość kontraktu na budowę bloku 858 MW dla Elektrowni Bełchatów, w części przypadającej na Rafako o 67 mln zł. Termin wykonania umowy wyznaczono na dzień 30 kwietnia 2011 roku. Kontrakt podpisano pod koniec 2004 roku, a jego pierwotna wartość wynosiła 830 mln euro, w tym wartość dostaw i usług przypadająca Rafako wynosiła ponad 178 mln euro.

Spółka Rafako zawarła z firmą CNIM Constructions Industrielles de la Mediterranée umowę o wartości 16,75 mln euro na dostawę 3 kotłów odzyskowych do instalacji termicznej utylizacji odpadów komunalnych w Turynie (Włochy) z terminem realizacji do kwietnia 2011 roku.

KGHM

W raporcie z 11 marca, analitycy Millennium DM podwyższyli rekomendację dla spółki KGHM Polska Miedź do "neutralnie" z "redukuj" a cenę docelową do 96,60 zł z 93,60 zł. W dniu wydania raportu za jedną akcję płacono 102,00 zł.

"Wprawdzie oczekujemy spadków cen miedzi w średnim terminie, ale uważamy, że kilkunastoprocentowa korekta może być już w cenie akcji spółki. Przy niewielkiej zmianie ceny docelowej z 93,6 zł do 96,6 zł, podnosimy rekomendację z 'redukuj' do 'neutralnie'" - czytamy w raporcie.

Analitycy podkreślają, że obecnie cena akcji KGHM wyraźnie odstaje od cen miedzi w ostatnich miesiącach. "Cena akcji KGHM miała lokalny szczyt 4 grudnia (110 zł). Od tego czasu cena miedzi wzrosła w zł o 9,3%, a cena akcji spółki spadła o 8%. Taka rozbieżność może sugerować zmianę trendu na obu rynkach" - czytamy dalej w raporcie.

AssecoSEE

Zarząd Asseco South Eastern Europe (ASSECOSEE) zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy w wysokości 0,11 zł na akcję.

Aktualny backlog spółki informatycznej Asseco South Eastern Europe wynosi 27,2 mln euro (według sprzedaży netto).

Spółka informatyczna Asseco South Eastern Europe (SEE) prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie przejęcia dwóch tureckich firm i jednej spółki z Chorwacji, poinformował prezes Piotr Jeleński w czwartek. >>>>

Tauron

Tauron Polska Energia, który zrezygnował z planów zaoferowania akcji nowej emisji w ramach pierwotnej oferty publicznej, nie obniży swoich inwestycji planowanych na ok. 30 mld zł do 2020 roku. Spółka ma duży potencjał finansowania dłużnego i jest to bardzo opłacalne przy obecnym, niskim koszcie pieniądza na rynku.