Tym samym KE podjęła w czwartek decyzję o przerwaniu postępowania przeciwko Polsce za niewłaściwe wdrożenie dyrektywy o otwarciu rynku usług obsługi naziemnej na unijnych lotniskach.

Polska, jak informuje KE, przyjęła nowe przepisy prawne przewidujące całkowite otwarcie rynku usług obsługi naziemnej w strefie operacyjnej warszawskiego lotniska. A to oznacza, że "wszystkie europejskie podmioty świadczące usługi obsługi naziemnej mogą od tej pory ubiegać się o obsługę przewoźników lotniczych korzystających z portu lotniczego Warszawa-Okęcie" - oświadczyła KE. Polska zmieniła przepisy na wniosek Komisji Europejskiej, a dokładnie w odpowiedzi na wszczęte przeciwko niej postępowanie za niewłaściwe wdrożenie unijnej dyrektywy z 1996 roku.

Dyrektywa umożliwia państwom członkowskim, w odniesieniu do określonych kategorii usług obsługi naziemnej (obsługa na płycie postojowej, załadunek i rozładunek żywności i napojów, obsługa bagażu, obsługa ładunków i poczty między portem lotniczym a samolotem oraz obsługa w zakresie tankowania paliwa) ustalenie maksymalnej liczby podmiotów świadczących usługi dla każdej kategorii.

Ograniczenie to, przypomina KE, jest jednak uwarunkowane spełnieniem określonych kryteriów. Np. przynajmniej jeden podmiot świadczący usługi musi być niezależny w stosunku do przedsiębiorstwa mającego dominującą pozycję w porcie lotniczym i w stosunku do spółki zarządzającej portem lotniczym. Inne kryterium to wymóg przejrzystej procedury przetargowej, przy dokonywaniu wyboru podmiotów świadczących usługi.

KE oceniła, że sytuacja na Okęciu "nie była zgodna z dyrektywą". A to dlatego, że Polska wprowadziła ograniczenia w otwarciu usług, "jednakże nie wszczęto żadnej procedury przetargowej, mimo że dyrektywa weszła w życie w 2004 roku". Ponadto formy świadczące usługi nie spełniały ustalonych w dyrektywie kryteriów dotyczących ich niezależności.

Na wniosek KE Polska zmieniła swoje przepisy dokonujące transpozycji dyrektywy UE z 96 roku. Nowy tekst Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych przewiduje całkowite otwarcie rynku usług obsługi naziemnej.