Agroma wprowadzi do obrotu na rynku NewConnect 315 mln akcji serii B, które stanowią 50 proc. kapitału zakładowego spółki.

Spółka chce pozyskać kapitał na rozwój marki, rozważa także akwizycje.