"Decyzja o złożeniu wniosku o upadłość CR Media Consulting z możliwością nawiązania układu była jednym z elementów planu restrukturyzacji finansowej grupy kapitałowej Internet Group. Zarząd grupy opracował i wdrożył plan uzdrowienia finansów, którego założeniem jest zmniejszenie zadłużenia spółki o 70% do połowy roku 2011, czyli sprowadzenia długu do poziomu 30 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Plan przedstawiony przez CR Media Consulting zakłada, że wszyscy wierzyciele otrzymają 100 proc. swoich wierzytelności - w przypadku niektórych spłata będzie jednak rozłożona na raty i podzielona na część płatną w gotówce i zamienioną na akcje spółki.

"CR Media Consulting będzie kontynuowała działalność operacyjną przy pozostawieniu jej zarządu własnego oraz pod bieżącym nadzorem tymczasowego nadzorcy sądowego oraz sędziego komisarza, zgodnie z obowiązkami wynikających z przepisów prawa upadłościowego i naprawczego" - czytamy dalej.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku Internet Group (IGROUP) miało 123,23 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 2,94 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 174,75 mln zł wobec 306,73 mln zł.