Cinema City

Analitycy KBC Securities, w raporcie z 9 marca, podtrzymali rekomendację "trzymaj" dla akcji Cinema City, podnosząc jednocześnie cena docelowa akcji do 33,5 zł z 21 zł. W dniu wydania raportu za akcje CCIINT płacono 36,15 zł. W czwartek na zamknięciu sesji kurs walorów Cinema City wynosił 36 zł.

"Uaktualniliśmy nasze prognozy finansowe dla spółki w związku z oczekiwaną wysoką frekwencją w kinach i sprzedażą nieruchomości spółki w Bułgarii. Spodziewamy się obecnie 27,5 mln euro zysku netto w 2010 roku i 29,1 mln euro w 2011 r" - czytamy w komunikacie.

Elektrobudowa, Mostostal Warszawa, PolimexMS, Rafako

Analitycy DI BRE oczekują, że do końca 2015 roku mogą ruszyć budowy nowych bloków energetycznych o łącznym koszcie około 113 mld zł, wynika z raportu biura z 12 marca, odtajnionego w czwartek.

Analitycy DI BRE podtrzymali rekomendację "trzymaj" dla Elektrobudowy (ELBUDOWA) z ceną docelową 169,2 zł. Obniżyli rekomendację dla Mostostalu Warszawa (MOSTALWAR) do "akumuluj" z ceną docelową 78,2 zł. Podwyższyli rekomendację dla Polimexu Mostostalu (POLIMEXMS) do"akumuluj" z ceną docelową 5,16 zł i obniżyli rekomendację dla Rafako do "trzymaj" z ceną docelową 13,6 zł.

"Oczekujemy, że do końca 2015 roku mogą ruszyć budowy nowych bloków o łącznym koszcie około 113 mld zł. Przychody z budowy pierwszych obiektów mogą pojawić się dopiero w 2012/2013, jednak pojawiający się z dużym wyprzedzeniem napływ pozytywnych wiadomości (ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargów) pozwala wcześniej dyskontować przyszłe wyniki spółek" - czytamy w raporcie.

Ich zdaniem kluczowym wydarzeniem będzie oczekiwane ogłoszenie w połowie 2011 roku listy mocy uprawnionych do ulg od kosztów emisji CO2.

"Nie wykluczamy też, że w ślad Enei pójdą kolejne koncerny i z dużym wyprzedzeniem rozpoczną procedury przetargowe (tak, aby przetargi były gotowe do rozstrzygnięcia w II połowie 2011 roku). Do czasu pojawienia się nowych kontraktów, wyniki wybranych spółek podwykonawczych działających w segmencie będą się w 2010 roku stopniowo pogarszać" - czytamy dalej.

Jest to efekt wyhamowania wybranych inwestycji w Europie Zachodniej i braku wielu kontraktów w Polsce. Kontrakty podwykonawcze na budowę bloków w Opolu i na Siekierkach pojawią się w II połowie roku 2011.

"Podtrzymujemy pozytywną ocenę atrakcyjności segmentu budownictwa energetycznego. Uważamy, że najlepszą strategią jest akumulowanie akcji podmiotów o korzystnej wycenie (Polimex Mostostal, Mostostal Warszawa). Walory pozostałych dużych firm (Rafako, Elektrobudowa) są w chwili obecnej stosunkowo drogie. W przypadku PBG podtrzymujemy opinię o zagrożeniu mniejszym portfelem zleceń i spadkiem marż. Pozytywnie postrzegamy perspektywy firm podwykonawczych (Remak, Energoinstal, Mostostal Zabrze, Energomontaż Południe) uważamy, że najlepszą strategią byłoby akumulowanie walorów po słabych wynikach kwartalnych i spadku wyceny (Mostostal Zabrze)" - uważają analitycy DI BRE.

Orco Property Group

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uznał prawomocnie, że warunki zabudowy dla inwestycji Złota 44 spółki Orco Property Group (ORCOGROUP) zostały wydane w pełnej zgodzie z przepisami prawa. Orco nadal czeka na rozprawę dotyczącą drugiego dokumentu dotyczącego pozwolenia na budowę. >>>>

LC Corp

Spółka LCCorp miała 45,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 41,03 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 47,35 mln zł wobec 99,94 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 113,77 mln zł wobec 136,50 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 8,28 mln zł straty netto wobec 10,64 mln zł straty rok wcześniej.

Krakchemia

Spółka handlowa Krakchemia (KRAKCHEM) miała 2,17 mln zł jednostkowego zysku netto w 2009 roku wobec 2,50 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej wyniósł 3,43 mln zł wobec 4,24 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 252,76 mln zł wobec 313,54 mln zł rok wcześniej.

DGA

Spółka DGA miała 2,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 6,07 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1,39 mln zł wobec 6,83 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 49,65 mln zł wobec 25,77 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 3,00 mln zł zysku netto wobec 5,85 mln zł straty rok wcześniej.

Rada nadzorcza spółki Doradztwo Gospodarcze DGA pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu, który chce zarekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku za 2009 r. w wysokości 0,20 zł na akcję. Zarząd rekomenduje, żeby na dywidendę przeznaczyć 1,81 mln zł z jednostkowego zysku za 2009 r., który wyniósł 3,00 mln zł. Pozostała część zysku ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy.

Firma doradczo-inwestycyjna DGA ma co najmniej 20 mln zł na akwizycje i inwestycje kapitałowe. Dodatkowo spółka może skorzystać z kredytu, ponieważ nie mam zadłużenia. Ponadto spółka nie wyklucza możliwości pozyskania partnerów z którymi będzie przejmować spółki lub przeprowadzać inwestycje kapitałowe.

Kofola

Spółka spożywcza Kofola miała 62,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 8,92 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 118,89 mln zł wobec 57,68 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1531,98 mln zł wobec 1114,12 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 1,62 mln zł zysku netto wobec 16,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Trakcja Polska

Trakcja Polska , spółka budowlana wykonująca usługi w zakresie infrastruktury kolejowej, miała 70,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 55,75 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 76,65 mln zł wobec 52,92 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 711,62 mln zł wobec 794,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 32,89 mln zł zysku netto wobec 27,95 mln zł zysku rok wcześniej.

HTL Strefa

Spółka HTLStrefa SA miała 42,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 30,72 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 50,80 mln zł wobec 34,45 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 179,03 mln zł wobec 142,78 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 34,71 mln zł zysku netto wobec 23,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielkość sprzedaży nakłuwaczy bezpiecznych i lancetów personalnych spółki HTL-Strefa, kontrolowanej przez fundusz private equity EQT, wyniosła 1 370 mln sztuk w 2009 r., co było wynikiem o 16,15% gorszym od osiągniętego w roku 2008.

ABM Solid

Spółka budowlana ABMSolid podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej EKOM z Nysy na budowę sortowni odpadów komunalnych w Domaszkowicach. Wartość umowy wynosi 10,95 mln zł brutto. Termin wykonania zadania to koniec września 2010 roku.

Ferrum

Nowym prezesem spółki Ferrum, producenta rur stalowych, został Grzegorz Szymczyk, dotychczasowego wiceprezesa jednego z akcjonariuszy Ferrum, spółki HW Pietrzak Holding (6,11% udziału). Rada nadzorcza Ferrum nie podała przyczyn odwołania dotychczasowego prezesa Ryszarda Giemzy.

Jutrzenka

Jutrzenka Colian, podmiot zależny spółki spożywczej Jutrzenka podpisała z PKO Bankiem Polskim umowę kredytu wielocelowego wysokości 85 mln zł. Limit udzielony został na okres od 12 marca 2010 r. do 11 marca 2011 r.

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal (POLIMEXMS) zawarł kontrakt z firmą holenderską Botlek Tank Terminal na budowę terminala zbiornikowego o pojemności 185.000 m sześc. do magazynowania olejów i paliw płynnych w porcie Rotterdam. Wartość kontraktu to 52 mln euro, czyli 201,36 mln zł netto. Firma podała, że jej podwykonawcą będzie Naftobudowa z grupy Polimex-Mostostal. Zakończenie realizacji zadania przewidziano w 4 kwartale 2011 r.

Plaza Centers

Plaza Centers (PLAZACNTR) zainwestuje w Polsce ponad 1 mld zł. Buduje obecnie centra handlowe w Toruniu, Suwałkach, Kielcach i Łodzi. W całej Europie firma realizuje obecnie 22 projekty deweloperskie. >>>>