“W pewnym momencie do tego dojdzie” – mówi Michael Feroli, główny ekonomista ds. amerykańskich w JPMorgan Chase – „Czy nastąpi to dzisiaj, czy w następnym tygodniu czy miesiącu, trudno powiedzieć”.

Spekulacje na temat możliwości podwyżek nasilają się w miesiąc po tym, jak Fed ogłosił pierwsza podwyżkę stopy dyskontowej od trzech lat, powiększając różnicę w stosunku do podstawowej stopy funduszy federalnych do 0,5 proc. Przed kryzysem finansowym Fed utrzymywał stopę dyskontowa dla bezpośrednich kredytów 1 punkt procentowy powyżej stawki pożyczek międzybankowych.

Bank centralny USA określił swoją decyzję z 18 lutego, jako „normalizację dostępności do kredytów w Rezerwie Federalnej” oraz stwierdził, że posunięcie to nie sygnalizuje zmian w prognozach dla polityki monetarnej czy gospodarki.

W lutym Fed zamknął cztery programy nadzwyczajnych linii kredytowych, a w tym miesiącu planuje sfinalizować program wykupu papierów wartościowych gwarantowanych przez kredyty hipoteczne wartości 1,25 bln dolarów. 

Podwyżki stóp dyskontowych są niezbędne, aby z powrotem przyciągnąć banki na rynek funduszy federalnych, gdzie mogą zaspokajać swoje codzienne potrzeby – mówi Lou Crandall, główny ekonomista w firmie Wrightson ICAP.