Pożyczka od EBI przeznaczona zostanie na sfinansowanie mniejszych projektów z takich obszarów jak: przemysł, środowisko, energetyka, opieka zdrowotna, gospodarka i usługi oparte na edukacji i wiedzy, w tym turystyka. Całkowity koszt finansowanych projektów nie powinien przekroczyć 25 mln euro. Ich inicjatorami mogą być małe i średnie przedsiębiorstwa oraz władze lokalne.

Marta Gajęcka, wiceprezes EBI odpowiedzialna za kredyty udzielane w regionie Europy Środkowo- Wschodniej, w tym w Polsce, twierdzi, że dzięki temu kredytowi firmy z sektora MŚP, władze samorządowe i inne przedsiębiorstwa z sektora publicznego otrzymają dostęp do funduszy EBI przyznawanych na warunkach preferencyjnych w trudnej sytuacji rynkowej. W praktyce oznacza to długoterminowe finansowanie, pozwalające zwiększyć wydajność
i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, a także umożliwiające wdrożenie priorytetowych projektów infrastrukturalnych.

O dofinansowanie projektu ze środków z linii kredytowej udzielonej przez EBI mogą się ubiegać MŚP (zatrudniające poniżej 250 pracowników) oraz władze samorządowe. Procedura kwalifikacyjna dokonywana jest przez uznane instytucje finansowe. W tym celu, w każdym kraju EBI nawiązuje współpracę, z podmiotami, które znają lokalny rynek, mają dobrze rozwiniętą sieć oddziałów, a ich klientami są MŚP oraz władze lokalne. W Polsce taką instytucją jest BGK. Co więcej obecna pożyczka jest już kontynuacją owocnej współpracy pomiędzy EBI i BGK. EBI już wcześniej udzielał pożyczek BGK - ich łączna wartość wyniosła około 1,75 mld euro.

Od 1990 r. EBI podpisał w Polsce umowy pożyczkowe opiewające na kwotę 23,5 mld euro, z czego około 3,4 mld euro (łącznie z obecnym kredytem) przeznaczone zostało na wsparcie projektów realizowanych przez sektor MŚP i władze lokalne.