Spółka informatyczna Asseco Poland (ASSECOPOL) miała 373,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 321,58 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 525,51 mln zł wobec 494,27 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 3050,25 mln zł wobec 2786,58 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku Asseco Poland miało 278,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 227,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2114,60 mln zł wobec 1919,34 mln zł.

Oznacza to, że wyniki za IV kwartał były zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. Analitycy ankietowani przez ISB spodziewali się, że w IV kwartale, spółka mogła odnotować 86,4-101,8 mln zł zysku netto, przy konsensusie na poziomie 95,5 mln zł. Analitycy spodziewali się, że przychody Asseco Poland wyniosły w IV kw. 880,8-984,0 mln zł, przy konsensusie na poziomie 910,0 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 290,74 mln zł zysku netto wobec 277,85 mln zł zysku rok wcześniej.