Wojewoda małopolski Stanisław Kracik ustalił, że nowy wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia metra kw. w budynkach mieszkalnych wynosić będzie dla Krakowa 4614 zł, a dla województwa małopolskiego - 3486 zł. Wskaźnik będzie obowiązywał od 1 kwietnia do 30 września 2010 roku. Wskaźnik ustalany jest przez wojewodów osobno dla każdego województwa.

Dotychczasowy wskaźnik wynosił 4668 zł dla Krakowa i 3479 zł dla reszty województwa. Wskaźnik dla Krakowa spada więc o 1,2 proc., a dla Małopolski wzrasta o 0,2 proc.

"Ta sytuacja będzie korzystna dla rodzin, planujących zakup mieszkania w ramach programu +Rodzina na swoim+, gdyż więcej rodzin będzie mogło skorzystać z preferencyjnego kredytu. Nie spowoduje też podwyżki czynszów np. w TBS-ach" - zaznaczył wojewoda.

Ze wskaźnikiem powiązane są limity cenowe dla rządowego programu "Rodzina na swoim". W Krakowie limit cenowy dla tego programu, wg nowego wskaźnika wzrośnie z 6055 zł do 6497 zł, natomiast dla reszty województwa z 4792 zł do 4875 zł.

Wskaźnik jest też używany w Towarzystwach Budownictwa Społecznego. W budynkach TBS-ów poziom czynszów nie może wzrosnąć powyżej 4 proc. wartości odtworzeniowej.

Wskaźnik bywa też stosowany przez gminy przy określaniu wysokości czynszu w lokalach komunalnych.

Program "Rodzina na swoim" wprowadzono na mocy ustawy z 8 września 2006 roku o finansowym wspieraniu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Zgodnie z nim Bank Gospodarstwa Krajowego z pieniędzy budżetowych przekazuje dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych.

O preferencje te mogą ubiegać się małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci. Potencjalny kredytobiorca nie może mieć innego własnego mieszkania lub domu. Dopłaty przyznawane są na 8 lat i stanowią równowartość połowy kwoty odsetek. Obowiązują limity maksymalnej powierzchni mieszkania lub domu oraz cen za metr kwadratowy.